Tietovaraston rakentaminen edessä? Näin teet sen vaivattomasti

QuickBI on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen tietovarastoratkaisu

Tietovarastoprojekti on usein työläs ja pitkällinen prosessi, jonka onnistuneeseen läpiviemiseen organisaation on uhrattava merkittävästi aikaa ja vaivaa. Perinteinen tapa on ollut rakentaa tietovarasto itse alusta alkaen joko on-premise -tyyppisenä tai hyödyntäen esimerkiksi Azuren tai Amazon Web Servicen palveluita. Resursseja vaaditaan tällöin monen palasen suunnitteluun ja yhdistämiseen kokonaisuudeksi eli integraatioiden koodaamiseen, lisenssien ja palveluiden tilaamiseen ja käyttöönottoon jne.

Yleistyvä, nykyaikainen ja vaivattomampi vaihtoehto on käyttää valmista SaaS-periaatteella toimivaa pilvipohjaista tietovarastoa. QuickBI:n tarjoama tuote on kokonaisvaltainen tietovarastoratkaisu, jolla pystytään toteuttamaan tiedon tuonti, varastointi ja vienti. Asiakkaan ei siis tarvitse miettiä, millä tavoin muokata dataa jotta se saadaan yhtenäiseksi tuontivaiheessa, tai miten ja missä muodossa data saadaan vietyä tietovarastosta raportteihin tai muiden järjestelmien käyttöön. Toisin kuin useimmat data warehouse -palvelut, QuickBI:n tuote tarjoaa ETL- ja tietovarastoratkaisut samassa paketissa. QuickBI:n käyttöliittymä antaa helppokäyttöisen näkymän ja työkalun yrityksen dataan ja sen käyttämiseen kulloinkin tarvittavalla tavalla.

Raportointiin käytettävän tai muihin järjestelmiin vietävän datan luotettavuus on tärkeää, ja QuickBI:n raportointityökalu onkin täysin läpinäkyvä. Saman tuotteen sisällä asiakas näkee koko dataputken. Tiedon validoimiseen ei tarvita käyttäjätunnuksia useisiin järjestelmiin, ja mittareiden ja raporttien oikeellisuus pystytään validoimaan nopeasti.

Voit kokeilla QuickBI:n tuotetta maksutta. Aloita ilmainen trial täällä.

Esimerkki Procountor-datan transformoinnista ennen tietovarastoon vientiä.
Esimerkki Procountor-datan transformoinnista ennen tietovarastoon vientiä.

QuickBI tietovarasto tuo hyötyjä välittömästi

Kun yritys valitsee tietovarastoratkaisukseen QuickBI:n tuotteen, erot ja sitä kautta hyödyt suhteessa oman tietovaraston rakentamiseen alkavat heti käyttöönotosta. QuickBI on toteuttanut onnistuneesti jo niin suuren määrän erilaisia tietovarastoprojekteja asiakkailleen, että uuteen projektiin lähdettäessä aikataulut ja kustannukset osataan arvioida realistisesti. Asiakkaan sisäisenä projektina tietovaraston rakentamisen aikataulua, kustannuksia ja onnistumista on yleensä hyvin vaikea ennakoida. Epävarmuustekijöitä riittää alusta alkaen ja tyypillisesti matkan varrella ilmaantuu yllättäviä ongelmia. Kun lähdetään liikkeelle tyhjästä, on myös selvää että ensimmäisiä käyttökelpoisia raportteja joudutaan odottamaan pitkähkö ajanjakso. QuickBI:n ratkaisussa hyödyllisimmät raportit saadaan yleensä käyttöön jo projektin ensimmäisten päivien aikana, sillä resurssit voidaan keskittää datan tuomiseen, muokkaamiseen ja analysointiin.

QuickBI:n tietovarastotuote on luotu raportoinnin jatkuvaan kehittämiseen

Yrityksen raportointitarpeet harvoin pysyvät kovin pitkään samoina, vaan uusien raporttien luominen ja vanhojen muokkaaminen on liiketoiminnan kehittymisen kannalta välttämätöntä. Jos raportoinnin kehitys on yrityksen oman IT-tiimin harteilla, se kuitenkin helposti jää toistuvasti kiireellisemmiksi ja kriittisemmiksi koettujen asioiden jalkoihin, usein pitkänkin työjonon hännille. Samoin saattaa käydä käytettäessä ulkopuolista konsulttia, joka optimoi oman konsultointinsa kassavirtaa. QuickBI:n ratkaisussa sen sijaan jatkokehittäminen eli uusien näkökulmien kokeileminen, uusien datalähteiden tuonti raportoinnin piiriin ja tiedon yhdistely uudella tavalla on palvelun olennainen osa ja koko toiminnan ydintä.

Datalähteiden lisääminen QuickBI:n tietovarastoratkaisuun on nopeaa, sillä QuickBI:llä on olemassa valmiit integraatiot jo yli sataan yleisesti käytettävään järjestelmään. Myös täysin uusien tietolähteiden integroiminen onnistuu nopeasti, sillä se kuuluu QuickBI:n kehittäjien ydinosaamiseen.

QuickBI:ltä valmiina ostettu tietovarasto mahdollistaa sen, että henkilötyötunnit voidaan kohdistaa raportoinnin kehittämiseen sen sijasta, että niitä kulutettaisiin tietovaraston tekniseen ylläpitämiseen ja muokkaamiseen.

QuickBI huolehtii tietovaraston ylläpidosta ja virheiden korjauksesta

Itse rakennetun tietovaraston ylläpito on yleensä yrityksen oman IT-tiimin pitkällä vastuulistalla ja kilpailee prioriteeteissa monen muun tärkeän tehtävän kanssa. QuickBI:n tuotetta käytettäessä vastuu ylläpidosta on QuickBI:llä. Tietovaraston ja integraatioiden ylläpito kuuluu QuickBI:n asiantuntijoiden päätehtäviin ja heidän ensisijaisena tavoitteenaan on huolehtia, että tietovarasto toimii kaikilla asiakkailla odotusten mukaisesti.

Virheitä löydettäessä ne korjataan aina QuickBI:n toimesta nopeasti tiukan SLA:n puitteissa, useimmiten jo ennen kuin asiakas ehtii huomaamaan että ongelmaa olikaan. Virheet saattavat aiheutua esimerkiksi tietolähteiden datamallien muutoksista. Mikäli tietovarasto on yrityksen sisäisessä ylläpidossa, yhtenä tehtävänä muiden joukossa, virheitä ei välttämättä huomata eikä niihin ei ehditä puuttumaan yhtä nopeasti. Tämän seurauksena raportit saattavat näyttää vääriä tietoja, ja pahimmillaan virheellisen datan perusteella saatetaan tehdä vääriä liiketoimintapäätöksiä.

QuickBI:n toteutuksessa integraatiot, tietovarastointi ja asiakkaan niin valitessa myös tiedon visualisointi sijaitsevat samassa ympäristössä, joten kaikissa ongelmissa voi kääntyä QuickBI:n puoleen. QuickBI:llä työskennellään kaikkien näiden osa-alueiden parissa päivittäin, mikä on tuonut nopeutta ja varmuutta sekä rutiineihin että ongelmanratkaisuun.

Kokeile QuickBI:n connectoreita ja tietovarastoa maksutta! Niiden avulla yhdistät BI-työkalusi helposti kaikkiin tarvitsemiisi tietolähteisiin.