QuickBI

Tietosuojaseloste

Tässä asiakirjassa kuvataan, miten QuickBI kerää ja käsittelee henkilötietojasi, jos olet:
– aktiivinen asiakkaamme; tai
– potentiaalinen asiakas (prospekti); tai
– käytät verkkopohjaisia palveluitamme (käyttäjä)

1. Yhteystiedot

QuickBI Oy (Kaupparekisterin Y-tunnus 2866156-4)
Osoite: Eerikinkatu 3 B, 00100 Helsinki
Puhelin: +358 40 487 7561
Sähköposti: contact@quickbi.io

2. Käsittelyn tarkoitus

Aktiiviset asiakkaat
– asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen
– QuickBI:n palveluiden markkinointi
– QuickBI:n liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
– asiakkaiden toiveiden huomioiminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja tarjottujen palveluiden kohdentaminen
– laskutus, maksujen käsittely ja laskutuksen hallinta

Prospektit
– QuickBI:n palveluiden markkinointi

Käyttäjät
– tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen, ylläpito ja parantaminen
– valvoa tuotteidemme ja palveluidemme luvatonta käyttöä tai väärinkäyttöä tai muutoin havaita, tutkia tai estää toimia, jotka voivat rikkoa käytäntöjämme tai olla laittomia
– trendien analysointi, palveluiden hallinta ja optimointi, käyttö- tai liikennetapojen seuranta (mukaan lukien käyttäjien liikkeiden seuraaminen palveluiden ympärillä) ja demografisten tietojen kerääminen käyttäjäkunnastamme kokonaisuudessaan
– palveluiden suorituskyvyn seuraaminen ja ongelmien tutkiminen

3. Tietosisältö

Aktiiviset asiakkaat

Asiakkaan perustiedot, kuten:
– etu- ja sukunimi
– yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)
– salasana (salattu)
– käyttöoikeudet
– käyttäjän asetukset (kuten kieli)

Maksutiedot, kuten laskutus- ja postiosoite sekä muut maksuun liittyvät tiedot

Tekniset tiedot, käyttö- ja sijaintitiedot, kuten IP-osoite, josta palveluita käytetään sekä päivämäärä ja aika, selaimen, käyttöjärjestelmän ja tietokoneen tai laitteen tiedot, katsotut sivut ja napsautetut kohteet

Asiakkaan suostumus sähköpostiin, tekstiviestiin ja muihin suoramarkkinoinnissa käytettäviin automatisoituihin järjestelmiin

Prospektit
Asiakkaan perustiedot, kuten:
– etu- ja sukunimi
– yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)

Tiedot, kun olet vuorovaikutuksessa mainoksemme tai muun sisältömme kanssa kolmansien osapuolten sivustoilla

Käyttäjät
Asiakkaan perustiedot, kuten:
– etu- ja sukunimi
– käyttäjänimi
– yhteystiedot (kuten sähköposti)
– salasana (salattu)
– käyttöoikeudet
– käyttäjän asetukset (kuten kieli)

Tekniset tiedot, käyttö- ja sijaintitiedot, kuten IP-osoite, josta palveluita käytetään sekä päivämäärä ja aika, selaimen, käyttöjärjestelmän ja tietokoneen tai laitteen tiedot, katsotut sivut ja napsautetut kohteet

4. Henkilötietojen lähde

Asiakkaat
Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella.

Prospektit
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää julkisista lähteistä.

Käyttäjät
Voimme automaattisesti kerätä käyttäjiltämme tietoja, jotka tietyissä olosuhteissa voivat olla henkilötietoja. Lisätietoja automaattisesti kerätyistä tiedoista on evästekäytännössämme.

5. Käsittelyn laillisuusperusteet

Aktiiviset asiakkaat
– suostumus ja sopimuksen toteutuminen
– QuickBI:n oikeutettu etu

Prospektit
– QuickBI:n oikeutettu etu
– yhteyden ottaminen markkinointitarkoituksiin

Käyttäjät
– suostumus ja sopimuksen toteutuminen
– QuickBI:n oikeutettu etu
– tietoturva

6. Vastaanottajaryhmät

Tiedot ovat niiden QuickBI:n työntekijöiden saatavilla, joiden on saatava tiedot käyttöönsä suorittaessaan tämän tietosuojakäytännön mukaisia toimenpiteitä. Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin tiettyjä henkilötietojen teknisiä alikäsittelijöitä, jotka on lueteltu aliprosessori-sivullamme. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalakeja ja -määräyksiä.

7. Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

QuickBI käyttää tiettyjä henkilötietojen teknisiä alikäsittelijöitä, joista osa sijaitsee EU:n ulkopuolella. Alikäsittelijämme on lueteltu aliprosessori-sivullamme. Tällaiset siirrot perustuvat tietosuoja-asetuksen (Privacy Shield Framework) 45 artiklaan, ja kaikki alikäsittelijät sijaitsevat Yhdysvalloissa ja ovat osa privacy shield -järjestelyä. Lisätietoja privacy shieldistä on osoitteessa https://www.privacyshield.gov/.

8. Ajanjakso, jolta tietoja säilytetään

Aktiiviset asiakkaat
– Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin osapuolten välinen palvelusopimus on voimassa. Sopimuksen päättyessä tai irtisanottaessa henkilötietoja säilytetään passiivisesti 180 päivän ajan tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, minkä jälkeen QuickBI:n vastuulla on poistaa kaikki henkilötiedot pysyvästi.
– Jos et ole enää asiakkaamme ja olet kieltänyt meitä ottamasta sinuun yhteyttä, tallennamme nämä tiedot markkinointirekisteriimme.

Prospektit
– Poistamme tarpeettomat henkilötiedot asiakas- ja markkinointirekisteristämme kuuden (6) kuukauden välein.
– Sähköpostimarkkinointilistaltamme voit poistua sähköpostiviestistä löytyvän linkin kautta.

Käyttäjät
– Niin kauan kuin käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun.
– Joitakin lokeja, jotka sisältävät tunnistettavia tietoja, kuten palvelimen pääsylokeja, säilytetään kahden vuoden ajan jälkikäteen tehtävän rikosteknisen analyysin mahdollistamiseksi

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaan/käyttäjän oikeudet:

– pyytää QuickBI:ltä pääsyä rekisteröidyn henkilötietoihin

– pyytää rekisteröidyn henkilötietojen oikaisemista

– jos käsittely perustuu suostumukseen, perua suostumus henkilötietojen käsittelyyn

– pyytää henkilötietojen poistoa, ellei meillä ole laillista velvoitetta tallentaa tietojasi

– vaatia QuickBI:tä rajoittamaan tietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

– vastustaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä

– tehdä valitus valvontaviranomaiselle (ks. alla).

Tietojen luovuttaminen sitä pyytävälle henkilölle edellyttää aina, että pyytäjän henkilöllisyys voidaan luotettavasti todentaa.

10. Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Osoite:
 Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

11. Evästeet

Käytämme evästeitä ja vastaavia teknologioita tietojen keräämiseen. Lisätietoja on evästekäytännössämme.