Tableau

Tableau – helppokäyttöistä visuaalista analytiikkaa

Tableau-ohjelmisto on yksi käytetyimmistä ja nopeimmin kasvavista BI-järjestelmistä maailmassa. Tableau tarjoaa eri suuruusluokan ja budjetin ratkaisuja, joten se sopii monenlaisille yrityksille start-upeista suurkonserneihin. Tableau Software perustettiin vuonna 2003 Kaliforniassa. Perustajat Christian Chabot, Pat Hanrahan ja Chris Stolte loivat yhtiölle pohjan jo vuosina 1999-2002 työskennellessään tutkijoina Stanfordin yliopistossa. Heidän erikoisalansa oli relaatiotietokantojen tutkimiseen ja analysointiin tarkoitetut visualisointitekniikat.

Tableau esittää tietoaineiston kuvallisessa muodossa kaavioina, taulukkoina ja karttoina. Datan visualisointi helpottaa huomattavasti suurten tietomäärien hahmottamista ja analysointia ja auttaa kehityssuuntien, mallien ja muiden yhteyksien ymmärtämistä. Tableau’n käyttö ei vaadi koodausosaamista.

Tableau-ohjelmiston logo

Tableau’ta käytetään myös mm. datan yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön, datan reaaliaikaiseen analysointiin sekä suurien datamäärien importoimiseen ja hallinnointiin. Näihin tarpeisiin se ei kuitenkaan ole paras mahdollinen työkalu, mikä joudutaan huomaamaan mm. hitautena raporttien latautumisessa ja huomattavana työläytenä uusien raporttien luomisessa. Useasta eri lähteestä kerättävä data kannattaa yhdistää tietovarastossa, tällöin ei rasiteta lähdejärjestelmiä hauilla eikä BI-järjestelmää laskentalogiikalla. Nopeuden ja toimintavarmuuden lisäksi hyödyt ovat merkittävät raportoinnin joustavuudessa ja kehitysmahdollisuuksissa. Lue lisää datalähteiden integroimisesta BI-järjestelmään tietovaraston kautta.

Monipuolista analytiikkaa ja sujuvaa raportointia! QuickBI:n connectorien ja tietovaraston avulla yhdistät Tableau’n haluamiisi tietolähteisiin. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa – kokeile maksutta!

Tableau-sovellukset

Kehitystyökalut

joilla suunnitellaan ja rakennetaan ohjausnäkymiä, raportteja, kaavioita ja muita visualisointeja.

Tableau Desktop: raporttien ja kaavioiden luominen ja muokkaaminen sekä niiden kokoaminen erilaisiksi valmiiksi raporttinäkymiksi. Desktop Personal -versiossa työstäminen tapahtuu private modessa ja access on rajoitettu, eli työkirjat ovat vain henkilökohtaisessa käytössä. Julkaisuun voi käyttää Tableau Publicia. Desktop Professional -version käyttäjällä on täysi access kaiken tyyppiseen dataan ja julkaisu tapahtuu Tableau Serverissä.

Tableau Public: kehitystyökalu pienemmän budjetin käyttäjille ja ideoiden jakamiseen. Luotuja työkirjoja ei ole mahdollista tallentaa paikallisesti, vaan ne tallentuvat Tableau’n pilvipalveluun johon yleisöllä on pääsy. Public ei siis niinkään sovellu yrityksen sisäiseen raportointiin, vaan esimerkiksi muutoinkin julkisen datan visualisointiin ja jakamiseen nettisivujen kautta.

Jakamistyökalut

joilla kehitystyökaluilla tehdyt raportointinäkymät ja visualisoinnit saatetaan muiden käyttöön.

Tableau Server: Desktopilla luotujen työkirjojen, raporttien ja visualisointien jakaminen koko organisaatioon palvelimien avulla. Tableau Serverin tietoturva on korkealla tasolla ja se mahdollistaa datan nopean ja tehokkaan jakelun halutuille käyttäjille organisaatiossa. Palvelimen ylläpito ja päivitykset ovat kuitenkin organisaation omalla vastuulla ja vaativat teknistä osaamista ja aikaa. Self service voi johtaa hitaisiin raportteihin ja hintavaan ratkaisuun, jos serverin hallintaa ei tehdä alusta lähtien parhaiden käytäntöjen mukaan.

Tableau Online: sama käyttötarkoitus kuin Tableau Serverillä, mutta palvelimina toimivat Tableaun pilvipalvelimet. Pilveen tallennettavan datan määrällä ei ole kattoa.

Tableau Reader: sovellus raporttien, ohjausnäkymien ja visualisointien katseluun. Näkymiä on helppo esimerkiksi suodattaa, mutta varsinaiset muokkausmahdollisuudet ovat rajalliset.

Lisäksi käytössä on datan muokkaustyökaluja:

Tableau Prep -moduulilla dataa voidaan muokata ja valmistella raportteja varten; sillä voi esimerkiksi suodattaa ja ryhmitellä tietoja, duplikoida, tyhjentää ja nimetä kenttiä uudelleen ja muuttaa niiden datatyyppiä. Prep Conductor auttaa tiimejä hallinnoimaan ja monitoroimaan näitä prosesseja.

Ominaisuuksia Tableau'n suosion takana

Interaktiiviset visualisoinnit

Tableau on erityisen kuuluisa monipuolisista ja vaikuttavista visualisoinneistaan – ja niitä on myös suhteellisen helppo ja nopea tehdä. Suosituimpien tietolähteiden yhdistämisen jälkeen Tableau luo niistä automaattisesti käyttökelpoisimmiksi todettuja raporttinäkymiä. Raportit ja kaaviot ovat interaktiivisia, ja kaavioiden tyyppiä voi vaihtaa lennossa. Kaavion sisältöön voi porautua tarkemmin hyvinkin yksityiskohtaiselle tasolle asti. Mitään automatiikkaa tähän ei tosin ole, vaan pidemmälle menevät analyysit on osattava rakentaa itse.

Datan yhdistäminen

Tableau’n avulla eri tyyppistä dataa voidaan yhdistää vangitseviksi visualisoinneiksi. Tietoaineistoja voidaan tuoda esimerkiksi Excelistä, My SQL:stä tai Google Analyticsista. Käytännössä kuitenkaan datalähteiden suora yhdistäminen Tableau’hun (kuten muihinkaan BI-järjestelmiin) ei ole paras ratkaisu. Jos ja kun tavoitteena on toimintavarma, sujuva ja läpinäkyvä raportointi, integraatiot kannattaa toteuttaa tietovaraston avulla. Blogistamme voit lukea monta painavaa syytä, miksi lähdejärjestelmien integroiminen suoraan BI-työkaluun on huono idea.

Datan edistynyt käsittely ja analysointi

Tableau’n hyvin toimivat parametrit mahdollistavat mm. sen, että raportin lukija voi tehdä simulointeja ja what if -ennusteita syöttämällä raporttiin esimerkiksi kasvuprosentin itse. Visualisointia varioimalla samaa dataa pystyy tutkimaan useasta eri näkökulmasta, ja haluttuun näkökulmaan on helppo pureutua syvällisemmin.

Vaivaton ja ketterä raportointi

Tableau-ohjelmiston ominaisuuksiin kuuluu versionhallinta, joten on helppo tarkistaa, miten raportti on muuttunut edellisestä kerrasta. Mahdollisuus tehdä kyselyt tekstimuodossa nopeuttaa raportointia ja analyysien tekemistä. Raporttien jakelua sujuvoittaa, että organisaation käyttäjät voivat tilata tarvitsemansa raportit suoraan sähköpostiinsa. Raportit voi myös personoida käyttäjäryhmien mukaan ja dataan perustuen voi rakentaa hälytyksiä.

Analytiikan upotukset

Tableau’n raporttinäkymiä on mahdollista upottaa yritysten omiin ohjelmiin ja sovelluksiin, vieläpä monipuolisesti räätälöitynä. Kutakin upotusta voidaan hallinnoida erikseen käyttäjien, sisältöjen ja esitystapojen suhteen. Käyttäjätietojen turvallisuus on varmistettu tiukalla tietoturvaprotokollalla. Kaikki datayhteydet, palvelinsisällöt ja käyttäjien toiminta tallentuvat logiin.

Käyttäjäystävällisyys

Tableau’n suurimpiin vahvuuksiin kuuluu, ettei sen käyttämiseen vaadita minkäänlaista koodauskokemusta tai teknisiä taitoja. Tableau-sovellusten käyttöliittymät on suunniteltu ja rakennettu siten, että kuka tahansa voi oppia niitä käyttämään. Suurin osa toiminnallisuuksista toimii drag-and-drop-menetelmällä.

Loppuraporttien käyttäminen on siis helppoa, raportoinnin rakentaminen sen sijaan vaatii asiantuntemusta. Erityisesti ensimmäisten raporttien luominen on haastava ja kriittinen vaihe. Kun ammattilainen on luonut pohjat, käyttäjän on helpompi muokata raportteja, luoda uusia kopioimalla ja vaihtaa analyysien näkökulmaa. QuickBI:n palvelutarjontaan kuuluu asiantunteva Tableau-konsultointi.

Tableau-yhteisö

Tableau’n online-yhteisö tarjoaa raportointiin ja sen pulmiin paitsi tukea ja ideoita, myös valtavaa konkreettista hyötyä: muiden käyttäjien tekemiä visualisointeja voi katsella ja tutkia verkossa ja ladata vapaasti omaan käyttöön.

Käyttöliittymät

Tableau-ohjelmiston voi asentaa niin Windowsin, Macin kuin Linuxinkin päälle. Käytettävissä on myös mobiilisovellus, jolla raportteja voi selata ja niistä voi tehdä hakuja.

QuickBI konsultoi Tableau-asioissa

Tableau’n suosioon on siis ilmeisiä syitä, mutta otetaanko yrityksessänne tästä työkalusta ja sillä käsiteltävästä datasta kaikki hyöty irti? Suosittelemme yhdistämään kaikki tärkeät datalähteenne modernin tietovaraston avulla. Se on avain tiedolla johtamiseen ja sitä kautta kilpailuetuun ja kasvuun.

QuickBI tarjoaa dataputken palveluna. QuickBI:n connectoreilla viet datat kaikista tietolähteistäsi Google BigQuery -tietovarastoon, josta voit analysoida sitä Tableau’lla tai muulla työkalulla. Kun tavoitteenanne on sujuva, tehokas ja monipuolinen raportointi, ota yhteyttä QuickBI:hin.

Esimerkki Tableau’n näkymästä

Yli 300 valmista dataintegraatiota

Katso alta, löytyykö yrityksenne käytössä oleviin tietojärjestelmiin jo valmis integraatio!
Rakennamme tarvittaessa lisää – meiltä saat uuden datalähteen aina nopeasti käyttöösi.