Qlik Sense

Qlik Sense – analytiikkatyökalu kaikenlaisille käyttäjille

Qlik kuuluu maailman suurimpiin BI-ohjelmistoyrityksiin. Se tarjoaa tehokkaita työkaluja liiketoimintadatan keräämiseen, käsittelyyn, analysointiin ja jakamiseen. Qlik’in päätuotteet ovat Suomessakin laajalti käytetyt data-analytiikka-alustat QlickView ja Qlik Sense.

QlikTech perustettiin vuonna 1993 Ruotsin Lundissa, kun IT-asiantuntijoina työskennelleet Staffan Gestrelius ja Björn Berg päättivät lähteä etenemään kehittämänsä tuotteen kanssa. QlikView (aluksi nimellä QuikView) julkaistiin vuonna 1994 ja tuotteen kysyntä käynnisti yhtiön kasvun vuodet.

”Seuraavan sukupolven” BI-työkalu Qlik Sense lanseerattiin vuonna 2014. Kuten QlikView’ssakin, sen pohjana ja ytimenä toimii Qlik’in Associative Engine, joka yhdistää ja indeksoi eri datalähteiden tiedot valmiiksi analyyseja varten.

Qlik Sense logo

Qlik’in ideologian mukaan ”data kuuluu kaikille” ja se on alusta asti pyrkinyt tuotteissaan ja palveluissaan siirtymään raskaista, teknistä ymmärrystä vaativista SQL-keskeisistä teknologioista ketterään ja käyttäjäystävälliseen tiedon hakuun, käsittelyyn ja esittämiseen.

Monipuolista analytiikkaa ja sujuvaa raportointia! QuickBI:n connectorien ja tietovaraston avulla yhdistät Qlik Sensen haluamiisi tietolähteisiin. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa – kokeile maksutta!

QlikView vs. Qlik Sense

QlikView

 • Ohjattua analytiikkaa
 • Staattisen datan muokkaamiseen ja analysointiin
 • Alun perin on-premise, nykyisin myös pilvipalveluna
 • Perusvisualisoinnit
 • Loppukäyttäjillä rajalliset mahdollisuudet muokata raportteja

Qlik Sense

 • Helppokäyttöistä self-service analytiikkaa
 • Käyttäjäystävällinen sovellusliittymä, mm. drag-and-drop
 • Web-pohjainen (HTML & Javascript)
 • Pilvipalveluna, on-premise tai näiden yhdistelmä
 • Datalähteiden linkittäminen ja ketjuttaminen
 • Helppokäyttöiset, näyttävät visualisoinnit
 • Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen ennusteiden tekemisessä

Qlik’in Data Integration Platformiin sisältyvät Qlik Replicate datan replikointiin ja reaaliaikaiseen tuontiin, Qlik Catalog datan järjestämiseen sekä Qlik Compose tietovaraston automaatioihin.

Qlik Sense – ominaisuuksia

Datalähteiden integrointi

Qlik Sense on varustettu usealla valmiilla connectorilla, ja lisää on ladattavissa Qlik’in verkkosivuilta. Tukea laajennetaan jatkuvasti myös uudempiin järjestelmiin. Moniin verkkokaupan ja talouden järjestelmiin liitännät kuitenkin vielä puuttuvat. QuickBI:n avulla dataintegraatiot ovat toteutettavissa lähes mihin tahansa lähdejärjestelmään. Valikoimassa on jo nyt yli 100 valmista integraatiota ja uusia pystytään kehittämään nopeasti.

Monipuolinen datan käsittely

Qlik Sense mahdollistaa tietojen lataamisen ja yhdistämisen useasta lähteestä ja datan monipuolisen käsittelyn ja tutkimisen visuaalisin keinoin. Tekoälypohjaiset ehdotukset, taulukkojen ketjuttaminen ja linkittäminen, älykäs profilointi, suositukset ja kaavioehdotukset (Qlik Cognitive Engine) helpottavat käyttöä ja antavat uusia näkökulmia ja oivalluksia käytettävissä olevaan dataan.

Kehittyneiden ennusteiden tekemiseksi Qlik Sense -sovelluksessa on tuki PMML:lle. Predictive Model Markup Language on XML-pohjainen ennakoiva mallinvaihtomuoto. Kolmannen osapuolen laajennus Vizlip Line Chart avustaa ennusteiden tekemisessä historiadatan ja reaaliaikaisen datan pohjalta.

Kaaviot ja visualisoinnit

Qlik Sense’n interaktiivisten visualisointien avulla on helppoa ja nopeaa saada tilannekuva kaikista kiinnostavista liiketoiminnan tunnusluvuista. Kaavioihin ja lukuihin voi tarvittaessa porautua syvemmälle, ja automaattiset päivitykset pitävät tiedot ja käyttäjät ajan tasalla. Tarjolla ei kuitenkaan ole valmiita raportti- tai dashboard-pohjia, ne on osattava luoda itse. QuickBI:ltä on saatavilla näidenkin rakentamiseen asiantuntevaa konsultointiapua.

Raportointi

Raporttien versionhallinta kuuluu Qlik’in hyödyllisiin perusominaisuuksiin. Raporttien tutkimisen ja muokkaamisen suhteen Qlik Sense’stä löytyy kaikki normaalit toiminnallisuudet kuten suodatus, korostus ja haluttuun kohtaan porautuminen. Raportit saa exportoitua useassa muodossa ja siten jaettua manuaalisesti eteenpäin. Jos raporttien jakelu sähköpostitse halutaan automatisoida, tarvitaan Qlik Nprinting -lisämoduuli. Muutoin raportteihin pääsee käsiksi suoraan Qlik Sense Hub’issa. Insight Advisorin avulla raporttien sisällä on mahdollista tehdä tekstipohjaisia hakuja.

Datakyselyt

Qlik’in vahvuuksia ovat helppokäyttöiset, vaikuttavat visualisoinnit, jotka toimivat pääsääntöisesti drag-and-drop-metodilla. Toiminnallisuudet antavat mahdollisuuden monimutkaisiin kyselyihin ja analyyseihin. Ohjelman voi määrittää suorittamaan ajastettuja kyselyjä halutuin väliajoin.

Tietoturva

CPU- ja RAM-käyttöä sekä käyttäjien aktiviteettitietoja pystyy seuraamaan telemetrisesti. Tallennettu data on enkryptattu. Järjestelmässä on suojauskäytännöt Cross Site Scriptingiä ja datapurskehyökkäyksiä vastaan. Monivaiheinen tunnistautuminen ja API-pohjainen pääsyoikeuksien määritys lisäävät suojaustasoa.

Mobiilisovellus

Qlik Sense -tuotevalikoimassa on natiivi mobiilisovellus, jolla saa liikkeellä ollessakin yhteyden Qlik’in Enterprise Serveriin. Kaikki Qlik Sense’n normaalit toiminnot kuten raporttien luominen, hallinnointi, muokkaaminen ja analysointi ovat käytettävissä myös mobiilissa. Notes-moduuli mahdollistaa kommentoinnin ja ryhmätyön ja sitä kautta keskustelevammat, rikkaammat ja kontekstuaalisemmat analyysit.

iOS-käyttäjilllä on access analytiikkaan jopa offline-tilassa. He voivat ottaa yhteyden Qlik Sense -ympäristöön, ladata raportteja ja käyttää niitä interaktiivisesti silloinkin kun heillä ei ole yhteyttä verkkoon.

Käyttöjärjestelmät ja tuki

Qlik-ohjelmistot ovat asennettavissa ainoastaan Windows-käyttöympäristöön. Toimistoaikaan saatavilla olevan sähköposti- ja puhelintuen lisäksi Qlik’in kanssa on mahdollista tehdä virallinen tukipalvelusopimus.

QuickBI konsultoi Qlik Sense -asioissa

Qlik Sense’n menestys business intelligence -rintamalla ei siis ole tullut perusteetta. Tämä moderni BI-työkalu laajennuksineen mahdollistaa datan analysoinnin varsin kattavasti ja monipuolisesti – silloin, kun kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät lähdejärjestelmät saadaan tuotua analytiikan piiriin. Aidosti tiedolla johtamiseen tarvitaan kokonaisvaltainen käsitys eri osa-alueista ja niiden vaikutuksista toisiinsa.

QuickBI:n connectorien ja tietovaraston avulla yrityksenne saa toteutettua toimintavarmat integraatiot käytännössä mihin tahansa haluttuihin datalähteisiin. Kun haluat täyden hyödyn irti niin Qlik Sense’stä kuin kaikesta käytettävissä olevasta datastanne, ota yhteyttä QuickBI:hin.

Esimerkki Qlik Sense’n näkymästä

Yli 300 valmista dataintegraatiota

Katso alta, löytyykö yrityksenne käytössä oleviin tietojärjestelmiin jo valmis integraatio!
Rakennamme tarvittaessa lisää – meiltä saat uuden datalähteen aina nopeasti käyttöösi.