Mikä on API-rajapinta ja miten se liittyy dataintegraatioon?

API-rajapinta eli ohjelmointirajapinta mahdollistaa erilaisten ohjelmistojen välisen kommunikaation, joka sallii esimerkiksi tietojen hakemisen ja siirtelyn ohjelmistojen välillä. Tämä tekee siitä erittäin tärkeän osan dataintegraatiossa.

Dataintegraatio on nykyaikaisessa liiketoiminnassa erittäin olennainen tekijä. Se tarkoittaa datan yhdenmukaistamista samanlaiseen muotoon ja mahdollistaa eri lähteistä tulevan datan yhdistämisen, vertailun, siirtelyn ja analysoinnin. Datalähteiden määrän kasvaessa integraatiosta tulee yhä olennaisempi osa digitaalisen ekosysteemin toimintaa.

Mikä tekee API-rajapinnasta niin tärkeitä?

 • API-rajapinta yksinkertaistaa dataintegraation
  API-rajapinnat tarjoavat tavan, jolla ohjelmistot voivat kommunikoida keskenään ilman erillisen integraatiomahdollisuuden rakentamista. Tämä yksinkertaistaa merkittävästi eri ohjelmistojen, kuten sosiaalisen median alustojen, CRM-järjestelmien ja taloushallinnon ohjelmistojen integraatioita toisiinsa tai muihin tietojärjestelmiin.
 • Mahdollistaa reaaliaikaisen dataintegraation
  API-rajapinnat mahdollistavat datan siirtymisen reaaliajassa järjestelmien välillä. Reaaliaikainen data on aina ajan tasalla ja mahdollistaa nopean reagoinnin.
 • Vähentää manuaalista työtä
  API-rajapinnat vähentävät manuaalisen työn tarvetta automatisoimalla tiedonsiirron ohjelmistojen välillä. Automaatio puolestaan vähentää manuaalisen työn mukana sekä inhimillisen virheen riskiä että tiedonsiirtoon kuluvaa aikaa.

QuickBI:n rooli API-rajapintojen hyödyntämisessä

QuickBI hyödyntää API-rajapintoja tarjotakseen yli 300 helppoa dataintegraatiota. Integraatiot mahdollistavat pääsyn laajaan valikoimaan datalähteitä QuickBI:n valmiiden API-rajapintojen avulla. 

Käyttäjälle QuickBI:n hyödyntämät API-rajapinnat tarkoittavat:
 
 • Kykyä yhdistää monenlaisia datalähteitä nopeasti ja helposti
  Datalähteet integroidaan QuickBI:n kautta BI-työkaluun analysoitavaksi ja raportoitavaksi. API-rajapinnan avulla dataintegraatio on valmis muutamissa minuuteissa.

 • Turvallista, pilvipohjaista tietovarastoa
  QuickBI käyttää datan säilyttämiseen ja käsittelyyn Google BigQuerya, joka on tehokas pilvipohjainen tietovarasto. API-rajapinnat mahdollistavat sujuvan datan liikkumisen QuickBI:n ja tietovaraston välillä.

 • Tehokkaampaa tiedolla johtamista
  Tarjoamalla pääsyn ajantasaiseen dataan samanaikaisesti eri lähteistä, QuickBI auttaa yrityksiä seuraamaan, analysoimaan ja raportoimaan liiketoiminnan dataa huipputarkasti.
 

 

Yhteenveto

API-rajapintojen merkitys dataintegraatiossa on hyvin keskeinen, sillä rajapinnat tekevät integraatiosta nopeampaa, joustavampaa ja tehokkaampaa. QuickBI on esimerkki siitä, miten näppärästi API-rajapintoja voidaan hyödyntää jopa satoihin eri datalähteisiin. Tulevaisuudessa API-rajapintojen merkitys tulee kasvamaan dataintegraatioiden roolin mukana, sillä yhä useampi liiketoiminnan aspekti digitalisoituu, jolloin myös datan ja datalähteiden määrä kasvaa. Datalähteiden mukana kasvaa myös työmäärä, jolloin tarve datankäsittelyn ja raportoinnin automaatiolle kasvaa. Katso blogi QuickBI:n ratkaisusta täältä!