QuickBI

Työajanseuranta/suunnittelu

Kellokortti

Kellokortti on suomalainen sovellus, joka on suunniteltu työajan seurantaan ja työntekijöiden ajanhallintaan. Sovelluksesta löytyy monenlaista tietoa, joka voi olla hyödyllistä työnantajille ja esimiehille. Kellokortin data voi auttaa työnantajaa varmistamaan, että työaikasopimuksia noudatetaan. Datan avulla voidaan myös tunnistaa mahdollisia poissaolojen tai myöhästymisten trendejä. Analysoimalla tätä dataa työnantajat voivat tehdä parempia päätöksiä työvoiman hallinnan ja resurssien suhteen. […]

Kellokortti Read More »

Kiho

Kiho on suomalainen digitaalisen työajanhallinnan ja työtehtävien seurannan työkalu. Sitä käyttävät erityisesti työvoimavaltaiset yritykset rakennus-, huolto- ja palvelualalla sekä maansiirto-, kiinteistöhuolto- ja metsänhoitoalalla toimivat yhtiöt, jotka hallinnoivat suuria koneita. Kihon avulla yritykset voivat seurata ja hallita työntekijöidensä työaikaa, tehtäviä ja kulkuneuvojen käyttöä. Kiho sisältää erilaisia dataa, jotka liittyvät työntekijöiden toimintaan. Se sisältää esimerkiksi tietoja työajasta,

Kiho Read More »

Työvuorovelho

Työvuorovelho on työvuorojen suunnittelun ja hallinnan järjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti yrityksille, joissa tarvitaan monimutkaista työvoimanhallintaa. Työvuorovelholla voit luoda työvuoroja helposti ja nopeasti sekä tarkastella työntekijöiden käytettävyyttä reaaliajassa. Työvuorovelhon avulla voit seurata henkilöstön läsnäoloa, poissaoloja ja lomia yhdessä paikassa. Lisäksi voit lisätä tehtyjä tunteja automaattisesti palkkalaskelmiin tai lähettää tiedot suoraan palkkahallintojärjestelmään. Tämän ansiosta säästät aikaa

Työvuorovelho Read More »

Arrak Dtime

Arrak Dtime on monipuolinen työajanhallintajärjestelmä, joka auttaa yrityksiä seuraamaan ja hallinnoimaan työntekijöidensä työaikaa, poissaoloja sekä loma- ja sairauspäiviä. Tämä järjestelmä on suunniteltu parantamaan yrityksen tehokkuutta ja reagointikykyä tarjoamalla reaaliaikaista tietoa työntekijöiden työajasta ja projektien edistymisestä. Arrak Dtime -sovelluksesta löytyvä data sisältää yleensä tietoja työntekijöiden työtunneista, tauoista, projektien työmääristä sekä poissaoloista ja lomapäivistä. Analysoimalla Arrak Dtimesta

Arrak Dtime Read More »

Toggl

Toggl on suosittu ajanhallintasovellus, joka auttaa käyttäjiä seuraamaan ajankäyttöään tehokkaasti. Togglilla voi kirjata työtunteja eri projekteille ja tehtäville, ja se sopii erinomaisesti sekä yksilöille että tiimeille. Togglista löytyy dataa muun muassa käyttäjien ajankäytöstä, tehtävistä, projekteista ja tiimien yhteistyöstä. Toggl-sovelluksesta löytyvän datan analysoiminen on järkevää monesta syystä. Ensinnäkin, yritykset voivat tarkastella työntekijöidensä ajankäyttöä ja tunnistaa mahdolliset

Toggl Read More »

Quinyx

Quinyx on moderni pilvipohjainen työvoimanhallinnan (WFM) järjestelmä, jonka avulla yritykset voivat optimoida työntekijöidensä työvuorosuunnittelua, ajanhallintaa, viestintää ja palkanlaskentaa. Tämä joustava ja helppokäyttöinen työkalu tarjoaa käyttäjilleen monipuolisen dataympäristön, josta löytyy tyypillisesti tietoa työntekijöiden työtunneista, lomista, poissaoloista, palkoista, budjeteista ja työvuorojen järjestelyistä. Analysoimalla Quinyxin tuottamaa dataa yritykset voivat saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Esimerkiksi työvuorosuunnittelun tehostaminen ja työvuorojen optimoiminen

Quinyx Read More »

Harvest

Harvest on aikaseurantajärjestelmä, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja tiimejä seuraamaan ja laskuttamaan tehokkaasti työtunteja. Se on laajalti käytössä eri alojen yrityksissä, erityisesti luovissa ja teknisissä tiimeissä sekä konsultoinnissa. Harvestia käytetään työajan seuraamiseen, laskutuksen hallintaan, projektinhallintaan ja raportointiin. Harvest sisältää työtunteja koskevaa dataa, kuten tunnit, jotka on käytetty eri tehtäviin, projekteihin tai asiakkaisiin. Se myös

Harvest Read More »