Projektinhallinta

Mapon

Mapon on työnhallinnan ja kalustonhallinnan palvelu, jota käytetään mm. ajoneuvojen ja koneiden paikantamiseen, polttoaineen ja kaluston tehokkuuden seurantaan, reittisuunnitteluun ja työajan seurantaan. Järjestelmä tarjoaa mm. seuraavia ominaisuuksia: Reaaliaikainen paikannus: Mapon mahdollistaa ajoneuvojen ja koneiden sijainnin seurannan reaaliajassa. Tämä auttaa yrityksiä optimoimaan työtehtävien suunnittelua ja reititystä, parantamaan kaluston hallintaa ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuuden. Työajan seuranta: Järjestelmä […]

Mapon Read More »

ZeroWaste

ZeroWaste tarjoaa Ajonhallinnan ohjelmiston, joka soveltuu monille eri toimialoille monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta, mutta on erityisesti kehitetty jäte- ja ympäristöhuollon keikka- ja reittikuljetuksiin. ZeroWasten muita ratkaisuja ovat sähköinen siirtoasiakirja, materiaalien vastaanotto ja ympäristöraportointi. ZeroWaste-ohjelmiston sisältämä data voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: Jätehuollon tiedot: ZeroWaste voi kerätä dataa jätteiden keräyksestä, käsittelystä ja kuljetuksesta, esimerkiksi eri jätejakeiden määristä,

ZeroWaste Read More »

Visma Severa

Visma Severa on tehokas ja kattava asiantuntijayritysten toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmä, joka auttaa yrityksiä hallinnoimaan projektejaan, resurssejaan, asiakassuhteitaan sekä laskutusta. Tämä järjestelmä sisältää laadukasta dataa liittyen projektien aikatauluihin, budjetteihin, työajanseurantaan, resurssien käyttöasteisiin, asiakastietoihin ja laskutustietoihin. Analysoimalla Visma Severasta löytyvää dataa yritykset voivat saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Esimerkiksi projektien kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan seurata reaaliajassa, jolloin johdolla on

Visma Severa Read More »