Henkilöstöhallinto

Sympa HR

Sympa on HR-järjestelmä, jonka avulla organisaatiot voivat hallita henkilöstöasioitaan monipuolisesti ja tehokkaasti. Sympasta löytyy laajalti erilaisia tietoja, kuten työntekijöiden perustiedot, työsopimukset ja palkkatiedot. Lisäksi Sympa sisältää tietoa esimerkiksi rekrytoinnista, suoritusarvioinneista ja koulutusohjelmista. Sympasta löytyvän datan analysoiminen on erittäin järkevää monesta syystä. Ensinnäkin, oikein hyödynnettynä se voi auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä henkilöstön hallintaan liittyen. Esimerkiksi

Sympa HR Read More »

Mepco

Mepco on suosittu HR- ja palkanhallintaohjelmisto, joka tarjoaa monipuoliset ja kattavat työkalut henkilöstöhallinnon, työajanseurannan ja palkanlaskennan tehtäviin. Ohjelmiston avulla yritykset voivat hallita kaikkia henkilöstöön liittyviä prosesseja tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Mepcon tietolähteestä löytyy dataa muun muassa työntekijöiden henkilötiedoista, työsuhteista, palkoista, lomista, sairauspoissaoloista, koulutuksista ja suorituksista. Analysoimalla Mepcon kautta saatavaa dataa yritykset voivat tehostaa henkilöstöhallinnon prosesseja, parantaa

Mepco Read More »