QuickBI

ERP

EG Jydacom

EG Jydacom on rakennusalan integroitu tietojärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia ratkaisuja rakennusalan yrityksille eri toimintojen hallintaan ja optimointiin. Tässä on tarkempi katsaus siihen Jydacomin sisältämään dataan: Hankinta ja hankintaketjun hallinta: EG Jydacom mahdollistaa hankinta- ja ostotoimintojen hallinnan, mukaan lukien tarjouspyynnöt, tarjousten vertailu, tilaukset ja toimitusten seuranta. Järjestelmä sisältää tietoa hankintasopimuksista, toimittajista, hinnoista ja toimituksista. Projektinhallinta ja […]

EG Jydacom Read More »

Visma Severa

Visma Severa on tehokas ja kattava asiantuntijayritysten toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmä, joka auttaa yrityksiä hallinnoimaan projektejaan, resurssejaan, asiakassuhteitaan sekä laskutusta. Tämä järjestelmä sisältää laadukasta dataa liittyen projektien aikatauluihin, budjetteihin, työajanseurantaan, resurssien käyttöasteisiin, asiakastietoihin ja laskutustietoihin. Analysoimalla Visma Severasta löytyvää dataa yritykset voivat saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Esimerkiksi projektien kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan seurata reaaliajassa, jolloin johdolla on

Visma Severa Read More »

Monitor

Monitor ERP System on kattava liiketoiminnan resurssien suunnitteluun (ERP) tarkoitettu järjestelmä, jota käytetään erityisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Sen avulla yritykset voivat hallita ja optimoida keskeisiä liiketoimintaprosessejaan, kuten toimitusketjua, tuotantoa, myyntiä ja taloushallintoa. Monitor ERP Systemin data sisältää laajan kirjon liiketoimintatietoa, kuten myynnin, varaston, ostojen, tuotannon, laadunhallinnan ja taloushallinnon tiedot. Tällaisen tiedon analysoiminen on arvokasta, koska

Monitor Read More »

Admicom

Admicom Finland Oy:n Adminet on suomalainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu helpottamaan ja automatisoimaan rakennusalan, teollisuuden ja talotekniikan yritysten työmaiden ja toimistojen rutiineja. Järjestelmä sisältää monipuolisen valikoiman työkaluja, kuten työajanseurantaa, laskutusta, resurssienhallintaa, projektinhallintaa, hankintaa ja varastonhallintaa. Admicomista löytyvä data kattaa laajan kirjon erilaisia tietoja, mm. työntekijöiden työaikoja, laskutustietoja, projektien etenemistä ja resurssien käyttöä. Admicom/Adminet-järjestelmän datan analysoiminen

Admicom Read More »

SAP Business One

SAP Business One on pienille ja keskisuurille yrityksille suunniteltu ERP (Enterprise Resource Planning) -järjestelmä, jonka avulla voidaan hallita keskeisiä liiketoimintaprosesseja, kuten myyntiä, rahoitusta, asiakassuhteiden hallintaa, varastonhallintaa, tuotantoa ja logistiikkaa yhdessä integroidussa järjestelmässä. SAP Business One sisältää laajan valikoiman liiketoimintatietoja, kuten myyntitilaukset, laskutustiedot, varaston tilan, tuotannon tilan, asiakastiedot, toimittajatiedot ja taloudelliset tiedot. Näiden tietojen analysoiminen on

SAP Business One Read More »

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 on monipuolinen ja skaalautuva yrityssovellus, joka tarjoaa kattavan ratkaisun liiketoimintaprosessien hallintaan. QuickBI:n tarjoama Dynamics 365 -connector tuo tämän vaikuttavan järjestelmän datan helposti saataville ja analysoitavaksi. Tämä connector tarjoaa B2B-asiakkaillemme erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää Dynamics 365 -järjestelmän tietoa liiketoiminnan päätöksenteossa ja tehokkuuden optimoinnissa. Microsoft Dynamics 365 on suunniteltu tukemaan laaja-alaista liiketoimintaa, kuten asiakkuudenhallintaa (CRM),

Microsoft Dynamics 365 Read More »

PlanMill

PlanMill on kattava liiketoiminnan ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja eri toimialoille ja yrityksille. PlanMillin avulla yritykset voivat hallita projektinhallintaa, työajanseurantaa, resursseja, myyntiä, asiakkuudenhallintaa, laskutusta ja muita taloushallinnon tehtäviä. Tämä monipuolinen järjestelmä mahdollistaa monenlaisen datan keräämisen, kuten projektien ja myynnin tiedot, työntekijöiden työajat, resurssit, asiakastiedot ja taloudelliset tiedot. PlanMillin avulla kerätyn datan analysoiminen on tärkeää,

PlanMill Read More »

Lemonsoft

Lemonsoft on suosittu ja monipuolinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka tarjoaa ratkaisuja hyvinkin erilaisten toimialojen yrityksille. Järjestelmää käytetään muun muassa taloushallintoon, varastonhallintaan, tuotannonohjaukseen, myyntiin, asiakaspalveluun ja logistiikkaan. Lemonsoftista löytyvä data sisältää muun muassa myynti- ja ostotapahtumia, varastosaldoja, tuotetietoja, asiakas- ja toimittajatietoja sekä työntekijöiden työaikatietoja. Lemonsoftin dataan perehtyminen ja sen analysointi on tärkeää useastakin syystä. Se auttaa yritystä

Lemonsoft Read More »