QuickBI

Tietolähteet

Data sources

Kiho

Kiho on suomalainen digitaalisen työajanhallinnan ja työtehtävien seurannan työkalu. Sitä käyttävät erityisesti työvoimavaltaiset yritykset rakennus-, huolto- ja palvelualalla sekä maansiirto-, kiinteistöhuolto- ja metsänhoitoalalla toimivat yhtiöt, jotka hallinnoivat suuria koneita. Kihon avulla yritykset voivat seurata ja hallita työntekijöidensä työaikaa, tehtäviä ja kulkuneuvojen käyttöä. Kiho sisältää erilaisia dataa, jotka liittyvät työntekijöiden toimintaan. Se sisältää esimerkiksi tietoja työajasta, …

Kiho Lue lisää »

Hotjar

Hotjar on suosittu käyttäjäkokemuksen analysointityökalu, joka tarjoaa yrityksille syvällisiä tietoja käyttäjien toiminnasta heidän verkkosivuillaan ja sovelluksissaan. Se on laajalti käytössä monissa eri toimialoilla, sillä se auttaa ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivuston kanssa, ja näin ollen tarjoaa mahdollisuuden parantaa sivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Hotjar kerää laajan kirjon käyttäjä- ja käyttäytymisdataa. Se tallentaa esimerkiksi tällaisia tietoja: …

Hotjar Lue lisää »

Optimizely

Optimizely on johtava A/B-testaus- ja multivarianttiohjelmisto, jota käyttävät yritykset ympäri maailman optimoidakseen verkkosivustonsa ja mobiilisovellustensa suorituskykyä. Sen avulla yritykset voivat kokeilla erilaisia sisältöjä, toimintoja tai suunnitteluelementtejä nähdäkseen, mitkä niistä tuottavat parhaiten tulosta. Optimizely kerää ja tallentaa monipuolista dataa käyttäjien toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Tähän dataan kuuluu mm. kävijämäärät, käyttäjien käyttäytymismallit, konversioprosentit, käyttäjien ostopolut sekä erilaiset käyttäjäkohtaiset …

Optimizely Lue lisää »

Visma Severa

Visma Severa on tehokas ja kattava asiantuntijayritysten toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmä, joka auttaa yrityksiä hallinnoimaan projektejaan, resurssejaan, asiakassuhteitaan sekä laskutusta. Tämä järjestelmä sisältää laadukasta dataa liittyen projektien aikatauluihin, budjetteihin, työajanseurantaan, resurssien käyttöasteisiin, asiakastietoihin ja laskutustietoihin. Analysoimalla Visma Severasta löytyvää dataa yritykset voivat saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Esimerkiksi projektien kannattavuutta ja tehokkuutta voidaan seurata reaaliajassa, jolloin johdolla on …

Visma Severa Lue lisää »

Webropol

Webropol on tehokas ja monipuolinen verkko-ohjelmisto, joka on suunniteltu kyselyiden, lomakkeiden ja raporttien luomiseen ja hallintaan. Webropolia käytetään laajasti yritysten, organisaatioiden ja koulutuslaitosten tiedonkeruun ja analyysin tarpeisiin. Sen avulla voidaan luoda erilaisia kyselyitä ja tutkimuksia, joiden avulla saadaan tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä, markkinointikampanjoiden tehokkuudesta, tuotekehityksestä, henkilöstön tyytyväisyydestä ja monista muista liiketoimintaan liittyvistä näkökohdista. Analysoimalla Webropolista saatavaa …

Webropol Lue lisää »

Efecte

Efecte on suomalainen palvelunhallintaohjelmisto, joka tarjoaa ratkaisuja IT-palveluiden hallintaan, identiteetti- ja käyttöoikeudenhallintaan sekä muihin digitaalisen työn prosesseihin. Ohjelmiston avulla organisaatiot voivat hallita erilaisia palvelupyyntöjä, kuten laitteiden hankintoja, käyttöoikeuksien myöntämistä sekä vikailmoituksia. Efectestä löytyvän datan joukossa on muun muassa pyyntöjen määrää ja kestoa, palvelutasoja, resurssien käyttöä ja tunnistautumista koskevia tietoja. Analysoimalla Efectestä saatavaa dataa yritykset voivat …

Efecte Lue lisää »

Monitor

Monitor ERP System on kattava liiketoiminnan resurssien suunnitteluun (ERP) tarkoitettu järjestelmä, jota käytetään erityisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Sen avulla yritykset voivat hallita ja optimoida keskeisiä liiketoimintaprosessejaan, kuten toimitusketjua, tuotantoa, myyntiä ja taloushallintoa. Monitor ERP Systemin data sisältää laajan kirjon liiketoimintatietoa, kuten myynnin, varaston, ostojen, tuotannon, laadunhallinnan ja taloushallinnon tiedot. Tällaisen tiedon analysoiminen on arvokasta, koska …

Monitor Lue lisää »

Faker

Faker tarjoaa keksittyä dataa sovelluskehitykseen ja -testaukseen. Se on erinomainen työkalu ohjelmistokehittäjille, jotka tarvitsevat suuret määrät realistista ja monipuolista testidataa sovellustensa toimivuuden varmistamiseksi. QuickBI:n Faker-connectorin avulla voit hyödyntää tätä monipuolista dataa ja liittää sen kätevästi osaksi omaa kehitystoimintaasi. Faker-sovelluksessa tarjolla oleva data on laaja ja kattaa monia eri aloja. Voit löytää esimerkiksi keksittyjä henkilöitä, yritystietoja, …

Faker Lue lisää »

Microsoft Sharepoint

Microsoft SharePoint on web-pohjainen yhteistyö- ja sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään laajasti yritysten ja organisaatioiden sisäiseen kommunikointiin, dokumenttien ja tiedostojen hallintaan sekä projektien ja tehtävien seurantaan. SharePointin avulla käyttäjät voivat luoda ja hallita turvallisia, työryhmäkohtaisia verkkosivustoja, joilla voidaan jakaa tiedostoja, uutisia, resursseja, tietoja ja sovelluksia. Se on osa Microsoft 365 -pilvipalvelupakettia ja sitä käyttää laajalti miljoonia yrityksiä …

Microsoft Sharepoint Lue lisää »