Tietolähteet

Data sources

Mapon

Mapon on työnhallinnan ja kalustonhallinnan palvelu, jota käytetään mm. ajoneuvojen ja koneiden paikantamiseen, polttoaineen ja kaluston tehokkuuden seurantaan, reittisuunnitteluun ja työajan seurantaan. Järjestelmä tarjoaa mm. seuraavia ominaisuuksia: Reaaliaikainen paikannus: Mapon mahdollistaa ajoneuvojen ja koneiden sijainnin seurannan reaaliajassa. Tämä auttaa yrityksiä optimoimaan työtehtävien suunnittelua ja reititystä, parantamaan kaluston hallintaa ja varmistamaan työntekijöiden turvallisuuden. Työajan seuranta: Järjestelmä […]

Mapon Read More »

EG Jydacom

EG Jydacom on rakennusalan integroitu tietojärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia ratkaisuja rakennusalan yrityksille eri toimintojen hallintaan ja optimointiin. Tässä on tarkempi katsaus siihen Jydacomin sisältämään dataan: Hankinta ja hankintaketjun hallinta: EG Jydacom mahdollistaa hankinta- ja ostotoimintojen hallinnan, mukaan lukien tarjouspyynnöt, tarjousten vertailu, tilaukset ja toimitusten seuranta. Järjestelmä sisältää tietoa hankintasopimuksista, toimittajista, hinnoista ja toimituksista. Projektinhallinta ja

EG Jydacom Read More »

Dynamic Health

Tietoevryn Dynamic Health on potilastietojärjestelmä, joka tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille kattavan ja integroidun ratkaisun potilastietojen hallintaan. Tämä järjestelmä on suunniteltu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia potilaiden hoidossa ja hoitoprosessin hallinnassa. Tässä yleiskatsaus siihen, millaista dataa Dynamic Health -potilastietojärjestelmä sisältää: Potilastiedot: Järjestelmä sisältää perustiedot potilaista (nimi ja syntymäaika jne), sen lisäksi se sisältää usein potilaan terveydentilan historiatiedot, kuten aiemmat

Dynamic Health Read More »

ZeroWaste

ZeroWaste tarjoaa Ajonhallinnan ohjelmiston, joka soveltuu monille eri toimialoille monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta, mutta on erityisesti kehitetty jäte- ja ympäristöhuollon keikka- ja reittikuljetuksiin. ZeroWasten muita ratkaisuja ovat sähköinen siirtoasiakirja, materiaalien vastaanotto ja ympäristöraportointi. ZeroWaste-ohjelmiston sisältämä data voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: Jätehuollon tiedot: ZeroWaste voi kerätä dataa jätteiden keräyksestä, käsittelystä ja kuljetuksesta, esimerkiksi eri jätejakeiden määristä,

ZeroWaste Read More »

WithSecure

WithSecure tarjoaa monipuolisia ratkaisuja ja palveluita tietoturvallisuuden varmistamiseksi ohjelmistoille ja palveluille. Alla on yhteenveto WithSecuren tarjoamista viidestä osa-alueesta eli elementistä. Identiteetin ja pääsynhallinta: WithSecure tarjoaa kattavia IAM-ratkaisuja, jotka mahdollistavat turvallisen pääsyn ja identiteetin hallinnan ohjelmistoille ja palveluille. Tämä elementti sisältää käyttäjien tunnistuksen, pääsynvalvonnan ja käyttöoikeuksien hallinnan. Todennus ja valtuutus: WithSecuren tarjoamat ratkaisut auttavat varmistamaan vahvan

WithSecure Read More »

Teamtailor

Teamtailor on moderni ja käyttäjäystävällinen rekrytointijärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia ja työkaluja rekrytointiprosessien hallintaan. Tässä muutamia keskeisiä ominaisuuksia, jotka erottavat sen perinteisistä rekrytointijärjestelmistä: Brändäys ja markkinointi: Teamtailor mahdollistaa työnantajabrändin vahvistamisen ja markkinoinnin rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Käyttäjät voivat luoda houkuttelevia työnantajaprofiileja, jakaa avoimia työpaikkailmoituksia sosiaalisessa mediassa ja integroida rekrytointisivuston omalle verkkosivustolleen. Kustomoitavat hakulomakkeet: Teamtailor tarjoaa mahdollisuuden

Teamtailor Read More »

Prefect

Prefect on avoimen lähdekoodin tietovirta-automaatioalusta, joka tarjoaa työkaluja ja resursseja tietovirtojen hallintaan, optimointiin ja automatisointiin. Se on suunniteltu helpottamaan monimutkaisten tietovirtojen hallintaa ja prosessien automatisointia eri liiketoiminta- ja datahallintaympäristöissä. Prefectin avulla käyttäjät voivat rakentaa, hallita ja seurata tietovirtoja ja prosesseja tehokkaasti ja joustavasti. Prefectin keskeisiä ominaisuuksia ja etuja ovat: Tietovirtojen hallinta: Prefect tarjoaa käyttäjille työkalut

Prefect Read More »

M-Files

M-Files on tietojenhallintaan ja dokumenttien hallintaan erikoistunut ohjelmisto, joka tarjoaa modernin ja älykkään lähestymistavan tiedonhallintaan. Se pyrkii poistamaan perinteisten kansiohierarkioiden ja tiedostokansioiden rajoitteet tarjoamalla käyttäjille mahdollisuuden hallita ja löytää tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä. M-Filesin avulla käyttäjät voivat tallentaa, hallita ja jakaa erilaisia dokumentteja ja tiedostoja, kuten tekstiasiakirjoja, kuvia, sähköposteja ja muistiinpanoja, yhden yhtenäisen käyttöliittymän kautta.

M-Files Read More »

Dealfront

Dealfront on suomalainen sovellus, joka tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden seurata ja analysoida yrityskauppoja ja yrityskauppatapahtumia. Se on suunniteltu erityisesti sijoittajille, yrityskauppojen ammattilaisille ja yritysjohtajille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla markkinoiden tapahtumista ja mahdollisuuksista. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat tarkastella erilaisia yrityskauppatapahtumia, kuten yritysostoksia, fuusioita, sijoituskierroksia ja muita yritysjärjestelyjä. Dealfront tarjoaa tietoa muun muassa yritysten ostohinnoista, osakkeiden omistusosuuksista,

Dealfront Read More »

Kellokortti

Kellokortti on suomalainen sovellus, joka on suunniteltu työajan seurantaan ja työntekijöiden ajanhallintaan. Sovelluksesta löytyy monenlaista tietoa, joka voi olla hyödyllistä työnantajille ja esimiehille. Kellokortin data voi auttaa työnantajaa varmistamaan, että työaikasopimuksia noudatetaan. Datan avulla voidaan myös tunnistaa mahdollisia poissaolojen tai myöhästymisten trendejä. Analysoimalla tätä dataa työnantajat voivat tehdä parempia päätöksiä työvoiman hallinnan ja resurssien suhteen.

Kellokortti Read More »