QuickBI

Integraatio Netvisor

Netvisor

Netvisor on Visman tarjoama taloushallinnon järjestelmä, joka palvelee yrityksiä erilaisissa sähköisen taloushallinnon tarpeissa. Järjestelmän avulla esimerkiksi kirjanpito, myyntilaskutus, ostolaskujen kierrätys ja palkanlaskenta hoituu täysin digitaalisesti.

Netvisorissa on paljon omia raportteja ja ne palvelevatkin hyvin, mikäli tarvetta reaaliaikaiselle tiedolla johtamiselle ei ole ja dataa ei ole tarvetta yhdistää ulkopuoliseen dataan, kuten esimerkiksi tuntikirjaus- tai CRM-järjestelmiin. Usein yrityksissä halutaan kuitenkin parempi näkyvyys talouden nykytilaan ja tulevaisuuteen ja tämän takia moni QuickBI:n asiakas viekin datat Netvisorista tietovarastoon tarkempaa tarkastelua varten.

Miksi Netvisor-raportointi on tärkeää

Netvisor sisältää paljon tärkeää tietoa yrityksen taloustilanteesta ja kannattavuudesta. Netvisorin dataa muuhun dataan yhdistämällä on mahdollista saada esimerkiksi seuraavanlaisia raportteja:

 • Kassavirtaennuste joka huomioi yrityksen toiminnan erityispiirteet jo ennen osto- tai myyntilaskujen muodostamista. Kassavirtaennusteessa voidaan huomioida esimerkiksi tuntiseurantajärjestelmään kirjatut laskutettavat tunnit tai ERP-järjestelmässä sisällä olevat osto- ja myyntitilaukset
 • Kustannuspaikkojen, tuoteryhmien, esimiesten ja muiden dimensioiden mukaan raportointia esimerkiksi kannattavuudesta, toiminnan kehittymisestä ym.
 • Asiakaskohtainen kannattavuus huomioiden esimerkiksi asiakkuuden hoitoon liittyvästä kuormituksesta, kuten tiketeistä, puheluista tai asiakaskäynneistä

Mitä hyötyjä on Netvisor-datan yhdistämisestä muuhun dataan

 • Kannattavuus eri dimensioilla: asiakkaat, toimipisteet, esimiehet, tuotteet jne.
 • Kassavirtaennuste joka huomioi paremmin tulevaisuuden tulot ja menot
 • Asiakaskohtaisen kannattavuuden mittaaminen
 • Asiakkuuden elinkaariarvon ennustaminen
 • Tärkeimpien asiakkaiden tunnistaminen ja huolenpito
 • Asiakaspoistuman ennustaminen ja sen estäminen
 • Myynnin provisiolaskenta
 • Kassavirtaennusteen tarkentaminen

Kuinka dataa voidaan tuoda Netvisorista tietovarastoon

Mitä dataa Netvisorista yleensä tuodaan tietovarastoon

Netvisor -data nopeasti ja edullisesti tietovarastoon

QuickBI:n valmis Netvisor-integraatio mahdollistaa tietojen viemisen Google BigQuery-tietovarastoon. Tarjoamme integraatiot palveluna, jolloin tiedät etukäteen integraation kustannuksen ja vältyt ylläpitotyöltä tietolähteen päivittyessä.