M-Files integraatio

Kokeile integraatioita ja tietovarastoa

Voit aloittaa maksuttoman kokeilun itsepalvelukäyttöliittymästä. Saat käyttöösi satoja valmiita integraatioita ja Google BigQuery -tietovaraston. Kokeilu ei vaadi maksutietoja tai puhelinnumeroa.

M-Files data connector

M-Files on tietojenhallintaan ja dokumenttien hallintaan erikoistunut ohjelmisto, joka tarjoaa modernin ja älykkään lähestymistavan tiedonhallintaan. Se pyrkii poistamaan perinteisten kansiohierarkioiden ja tiedostokansioiden rajoitteet tarjoamalla käyttäjille mahdollisuuden hallita ja löytää tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä.

M-Filesin avulla käyttäjät voivat tallentaa, hallita ja jakaa erilaisia dokumentteja ja tiedostoja, kuten tekstiasiakirjoja, kuvia, sähköposteja ja muistiinpanoja, yhden yhtenäisen käyttöliittymän kautta. Ohjelmisto hyödyntää metatietoja ja älykkäitä tunnisteita, mikä mahdollistaa tiedon joustavan organisoimisen ja löytämisen hakujen avulla.

M-Filesin keskeisiä ominaisuuksia ja etuja ovat:

 • Metatietopohjainen järjestäminen: Sen sijaan, että tiedostot sijoitettaisiin perinteisiin kansioihin, M-Files käyttää metatietoja tiedostojen järjestämiseen. Tämä mahdollistaa monipuolisen ja joustavan tiedon organisoinnin eri näkökulmista.
 • Älykäs hakutoiminto: M-Files tarjoaa tehokkaan hakutoiminnon, joka perustuu metatietoihin, sisällön tunnistamiseen ja kontekstuaaliseen hakemiseen. Tämä helpottaa nopeaa ja tarkkaa tiedon löytämistä suuristakin tietomääristä.
 • Versiohallinta ja yhteistyö: M-Files sisältää versionhallinnan ominaisuudet, jotka mahdollistavat eri versioiden hallinnan ja vanhojen versioiden palauttamisen tarvittaessa. Lisäksi se tarjoaa työkaluja yhteistyöhön ja dokumenttien jakamiseen tiimien kesken.
 • Turvallisuus ja tietosuoja: M-Files sisältää monipuoliset turvallisuusominaisuudet, kuten käyttöoikeuksien hallinnan, salauksen ja auditoinnin, jotka auttavat varmistamaan tiedon turvallisen säilytyksen ja käsittelyn.

M-Files tarjoaa myös toimialakohtaisia ratkaisuja eri teollisuudenalojen erityistarpeisiin. Näiden ratkaisujen avulla yritykset voivat hyödyntää M-Filesin tarjoamia ominaisuuksia ja etuja tehokkaasti ja kohdennetusti oman toimialansa tarpeisiin.

M-Files -ohjelmiston integrointi

M-Filesin integrointi muiden yrityksen tärkeiden järjestelmien kanssa voi parantaa tiedonhallintaprosesseja entisestään ja tuoda liiketoimintahyötyjä. Tässä muutamia esimerkkejä järjestelmistä, joihin M-Filesin integrointi voisi olla hyödyllistä:

 • CRM-järjestelmä (esimerkiksi Custobar tai HubSpot): Integroimalla M-Files CRM-järjestelmään yritys voi tehostaa asiakastietojen hallintaa ja parantaa asiakaspalvelua. Esimerkiksi asiakkaisiin liittyvät asiakirjat, kuten sopimukset, viestit ja palautteet, voivat olla saumattomasti käytettävissä CRM-järjestelmän kautta, mikä helpottaa asiakastiedon jakamista ja hyödyntämistä eri tiimeissä.
 • ERP-järjestelmä: M-Filesin integrointi ERP-järjestelmään mahdollistaa tiedon virtaamisen liiketoimintaprosessien läpi saumattomasti. Esimerkiksi laskut, tilaukset ja sopimukset voivat automaattisesti synkronoitua ERP-järjestelmään M-Filesin kautta, mikä vähentää manuaalista työtä ja parantaa tiedon tarkkuutta.
 • Projektinhallintajärjestelmä: M-Filesin integrointi projektinhallintajärjestelmään voi auttaa projektitiimejä hallitsemaan projektidokumentaatiota ja yhteistyötä tehokkaammin. Esimerkiksi projektidokumentit, aikataulut ja raportit voivat olla helposti saatavilla projektinhallintajärjestelmän kautta M-Filesin avulla, mikä parantaa projektin läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.
 • Sähköpostijärjestelmä: M-Filesin integrointi sähköpostijärjestelmään voi auttaa hallitsemaan sähköpostiliikennettä ja dokumentaatiota tehokkaammin. Esimerkiksi sähköpostit ja niihin liittyvät liitteet voivat automaattisesti synkronoitua M-Filesiin, mikä helpottaa tiedon löytämistä ja jakamista tiimin jäsenten kesken.
 • HR-järjestelmä (esimerkiksi Sympa): M-Filesin integrointi HR-järjestelmään voi helpottaa henkilöstötietojen hallintaa ja työntekijöiden dokumentaation säilyttämistä. Esimerkiksi työsopimukset, CV:t ja koulutustodistukset voivat olla helposti saatavilla HR-järjestelmän kautta M-Filesin avulla, mikä helpottaa HR-prosessien hallintaa ja noudattamista.

M-Filesin yhdistäminen muiden tärkeiden järjestelmien kanssa auttaa varmistamaan tiedon eheyden, saatavuuden ja oikea-aikaisuuden eri toimintojen ja tiimien välillä. Näin yritys voi parantaa tiedonhallintaprosessejaan, tehostaa liiketoimintaa ja saavuttaa parempia tuloksia.

QuickBI tekee datan integroimisesta helppoa; myös M-Files -ohjelmistoon löytyy meiltä valmis connector, jolla saat datasi siirrettyä niin M-Filesista kuin muista järjestelmistäsi tietovarastoon.

Voit aloittaa maksuttoman kokeilun itsepalvelukäyttöliittymästä. Saat käyttöösi satoja valmiita integraatioita ja Google BigQuery -tietovaraston. Kokeilu ei vaadi maksutietoja tai puhelinnumeroa.

Miksi hankkia connectorit QuickBI:ltä?

Nopea käyttöönotto

Ei suurta ja hidasta projektia – QuickBI:ltä saat connectorit käyttöösi heti. Pohjatyössä ei oikaista, mutta pääset nopealla aikataululla tekemään raportointiasi aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Tietovaraston edut käyttöösi

QuickBI:ltä tilaamasi connectorin kanssa saat samalla saumattomasti käyttöösi tietovaraston, joka on paras – ellei suorastaan välttämätön – perusta tehokkaalle ja joustavalle raportoinnille ja analytiikalle.

Haluamasi BI-työkalu

QuickBI vie datasi tietovarastoon sellaisessa muodossa, että tarvitsemiesi raporttien tekeminen on helppoa. Voit vapaasti valita haluamasi BI-työkalun datan jatkojalostamiseen ja raporttien jakamiseen.

Connectorit aina ajan tasalla

Kun QuickBI:n ammattilaiset ylläpitävät connectoreitasi, ne ovat aina ajantasaiset ja toimintavarmat. Muuttuvat rajapinnat tai muut muutokset ja päivitykset eivät pääse aiheuttamaan ongelmia.

Kaikki samalta toimittajalta

QuickBI:ltä saat kaikki tarvitsemasi connectorit. Yhteydenpito ja koordinointi on sujuvaa, ja kaikissa connectoreihin, tietovarastoon ja raportointiin liittyvissä ongelmissa voit kääntyä QuickBI:n puoleen.

Myös custom-connectorit

QuickBI:llä on sadoittain käyttövalmiita connectoreita, mutta pystymme tarvittaessa rakentamaan integraatiot myös yrityksesi räätälöityihin järjestelmiin.

Hinnoittelu

Basic

99 /kk
 • 1 datalähde
 • Viikoittain päivittyvä data
 • 12kk historiallisen datan haku
 • Google BigQuery -tietovarasto

Pro

250 /kk
 • 4 datalähdettä
 • 24h välein päivittyvä data
 • Rajaton historiallisen datan haku
 • Google BigQuery -tietovarasto
 • Ylimääräiset datalähteet 50€/kk/kpl
 • Datan haku useasta saman lähdejärjestelmän instanssista 20€/kk/kpl

Enterprise

Ota yhteys myyntiin ja pyydä tarjous
 • Rajattomasti datalähteitä
 • Tunneittain päivittyvä data
 • Rajaton historiallisen datan haku
 • Mahdollisuus räätälöityihin integraatioihin
 • Google BigQuery -tietovarasto
 • Datan haku useasta saman lähdejärjestelmän instanssista 20€/kk/kpl