LinkedIn on maailman suurin ammatillinen sosiaalisen median verkkosivusto, jota käytetään laajasti työnhakuun, verkostoitumiseen, yrityksen brändin rakentamiseen ja markkinointiin. Se on alusta, jossa yksilöt voivat jakaa ansioluettelonsa, osaamisensa ja saavutuksensa, samalla kun yritykset voivat mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan, rekrytoida uusia työntekijöitä ja rakentaa yrityskuvaansa.

LinkedIn tarjoaa monenlaista dataa, jota yritykset voivat analysoida ja käyttää hyödykseen. Tällaista dataa voivat olla esimerkiksi:

  • Profiilidata: Käyttäjäprofiilien tiedot, kuten demografiset tiedot, koulutus, taidot, työhistoria ja suositukset. Tämä tieto voi olla erityisen hyödyllistä rekrytoinnissa ja potentiaalisten asiakkaiden profiloinnissa.
  • Viestintädata: Viestit, kommentit ja jakamiset, jotka voivat antaa yritykselle tietoa siitä, kuinka heidän viestinsä otetaan vastaan ja millainen vaikutus heillä on LinkedIn-verkostossaan.
  • Yrityssivun data: Yrityksen sivun seuraajat, tykkäykset, jakamiset ja kommentit voivat antaa yritykselle tietoa siitä, kuinka heidän brändinsä ja sisältönsä resonoi LinkedIn-yhteisössä.
  • Mainosdata: LinkedInin mainostyökalut tarjoavat tietoa siitä, kuinka yrityksen mainokset suoriutuvat, mukaan lukien tietoja kohderyhmistä, näyttökertojen määrästä, klikkausprosenteista ja konversioista.

QuickBI:n LinkedIn-connectorin avulla yritykset voivat tuoda nämä tiedot tietovarastoon, jolloin niitä on helpompi ja monipuolisempi analysoida. Tältä pohjalta yritykset voivat paremmin ymmärtää markkinoita, asiakaskuntaa, kilpailijoita ja omaa suorituskykyään.

Lisähyötyä yhdistämällä LinkedInin data muiden järjestelmien dataan

 
LinkedInin dataa voi myös olla hyödyllistä yhdistää useiden muiden järjestelmien ja sovellusten dataan. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • CRM-järjestelmät (esim. Salesforce): Yhdistämällä LinkedInin datan CRM-järjestelmän tietoihin, yritys voi saada tarkemman kuvan asiakkaistaan ja heidän käyttäytymisestään, mikä auttaa räätälöimään myynti- ja markkinointitoimia tehokkaammin.
  • Markkinointiautomaatiojärjestelmät (esim. HubSpot): LinkedInin data voi auttaa määrittämään, millainen sisältö resonoi parhaiten yleisön kanssa, ja näitä oivalluksia voidaan käyttää markkinointiautomaation optimoinnissa.
  • HR-järjestelmät (esim. Workday): LinkedInin data voi tarjota arvokkaita tietoja rekrytointiprosesseista ja auttaa parantamaan näitä prosesseja.
  • Talousjärjestelmät (esim. Netvisor): Yhdistämällä LinkedInin data talousjärjestelmien tietoihin, yritys voi nähdä, kuinka markkinointi- ja myyntipanostukset vaikuttavat yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.

QuickBI:n connectorien avulla yritykset voivat helposti yhdistää eri järjestelmien datat Google BigQuery -tietovarastoon ja käyttää niitä monimutkaisissa analyyseissä ja raportoinnissa. Tällainen tietojen integrointi voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia, tehostamaan prosesseja, parantamaan asiakaskokemusta ja siten kasvattamaan tuloksia.