Integraatio Incy.io

Incy.io data connector

Incy.io on insidenttien ja havaintojen hallintajärjestelmä, jonka on kehittänyt suomalainen Plan Brothers (nykyään nimeltään Falcony). Sovellus on suunniteltu helpottamaan organisaatioiden HSEQ-toimintojen hallintaa. HSEQ viittaa sanoihin Health, Safety, Environment ja Quality, eli työn ja työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laadunvalvontaan liittyviin asioihin. Incy.io on organisaation työkalu näiden neljän osa-alueen hallintaan, seurantaan ja parantamiseen. Se mahdollistaa havaintojen, tapahtumien ja poikkeamien raportoinnin sekä niiden käsittelyn missä tahansa ja milloin tahansa.

Organisaatio voi kerätä ja käsitellä Incyssa monenlaista dataa, kuten:

 • Havainnot ja raportit turvallisuus- ja laatuasioista: Näitä voivat olla esimerkiksi onnettomuusraportit, laatuongelmat tai havainnot työpaikan turvallisuudesta.
 • Tiedot korjaustoimenpiteistä: Kun ongelma tai poikkeama havaitaan, siitä voidaan luoda korjaustehtävä. Tämä tehtävä ja sen tila tallennetaan järjestelmään.
 • Yleinen palaute ja ehdotukset: Työntekijät voivat käyttää järjestelmää palautteen antamiseen tai ehdotusten tekemiseen parannuksista.

Incy.io:n integrointi muihin järjestelmiin

 
Incy.io:n kaltaisten HSEQ-järjestelmien datan yhdistäminen muihin organisaation järjestelmiin voi auttaa yrityksiä parantamaan toimintojaan, lisäämään turvallisuutta ja laatua, sekä ymmärtämään paremmin riskejä ja mahdollisuuksia. Tässä on muutamia esimerkkejä järjestelmistä, joihin integrointi olisi todennäköisesti hyödyllistä:

 • Henkilöstöhallintojärjestelmät (HR): Työntekijöiden turvallisuus liittyy läheisesti henkilöstöhallintoon. Yhdistämällä HSEQ-data HR-järjestelmän dataan, voidaan esimerkiksi nähdä, missä tehtävissä tai työryhmissä on eniten ongelmia, tai minkä tyyppiset työntekijät ovat eniten alttiina riskeille.
 • Toiminnanohjausjärjestelmät: ERP-järjestelmät sisältävät usein tietoja yrityksen prosesseista, tuotannosta ja laadunhallinnasta. Näiden tietojen ja HSEQ-datan yhdistäminen voi auttaa löytämään yhteyksiä esimerkiksi tuotantolinjojen toiminnan ja turvallisuusongelmien välillä.
 • Asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM): Asiakaspalautteen ja HSEQ-datan yhdistäminen voi auttaa näkemään, miten turvallisuus- ja laatuongelmat vaikuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen.
 • Ympäristönseurantajärjestelmät: Jos yrityksellä on järjestelmiä ympäristönseurantaan, kuten jätevesien tai päästöjen mittaukseen, niiden datan yhdistäminen HSEQ-datan kanssa voi auttaa ymmärtämään, miten yrityksen toiminta vaikuttaa ympäristöön.
 • Työaikaseurantajärjestelmät: Työntekijöiden työaikojen ja työskentelyolosuhteiden seuranta kertoo, millaisissa olosuhteissa ja aikoina tapahtuu eniten turvallisuuspoikkeamia.

Integraatioiden avulla yritys voi saada monipuolisemman kuvan toiminnastaan, parantaa päätöksentekoa ja tunnistaa mahdolliset ongelma-alueet aikaisemmin. Jokainen integraatio on kuitenkin yrityskohtainen ja sen hyödyt riippuvat organisaation omista tarpeista ja tavoitteista. QuickBI:n konsultit voivat auttaa suunnittelemaan integraatiot, jotka ovat yrityksellesi hyödyllisimmät. Toteutus on nopeaa ja helppoa QuickBI:n valmiiden connectorien sekä palveluun kuuluvan Google BigQuery -tietovaraston avulla.

Miksi hankkia connectorit QuickBI:ltä?

Nopea käyttöönotto

Ei suurta ja hidasta projektia – QuickBI:ltä saat connectorit käyttöösi heti. Pohjatyössä ei oikaista, mutta pääset nopealla aikataululla tekemään raportointiasi aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Tietovaraston edut käyttöösi

QuickBI:ltä tilaamasi connectorin kanssa saat samalla saumattomasti käyttöösi tietovaraston, joka on paras – ellei suorastaan välttämätön – perusta tehokkaalle ja joustavalle raportoinnille ja analytiikalle.

Haluamasi BI-työkalu

QuickBI vie datasi tietovarastoon sellaisessa muodossa, että tarvitsemiesi raporttien tekeminen on helppoa. Voit vapaasti valita haluamasi BI-työkalun datan jatkojalostamiseen ja raporttien jakamiseen.

Connectorit aina ajan tasalla

Kun QuickBI:n ammattilaiset ylläpitävät connectoreitasi, ne ovat aina ajantasaiset ja toimintavarmat. Muuttuvat rajapinnat tai muut muutokset ja päivitykset eivät pääse aiheuttamaan ongelmia.

Kaikki samalta toimittajalta

QuickBI:ltä saat kaikki tarvitsemasi connectorit. Yhteydenpito ja koordinointi on sujuvaa, ja kaikissa connectoreihin, tietovarastoon ja raportointiin liittyvissä ongelmissa voit kääntyä QuickBI:n puoleen.

Myös custom-connectorit

QuickBI:llä on sadoittain käyttövalmiita connectoreita, mutta pystymme tarvittaessa rakentamaan integraatiot myös yrityksesi räätälöityihin järjestelmiin.

Hinnoittelu

Basic

Vie Incy.io -datat tietovarastoon
99 /kk
 • 1 datalähde
 • Viikoittain päivittyvä data
 • 12kk historiallisen datan haku
 • Google BigQuery -tietovarasto

Pro

Incy.io -datat ja 3 muuta datalähdettä
250 /kk
 • 4 datalähdettä
 • 24h välein päivittyvä data
 • Rajaton historiallisen datan haku
 • Google BigQuery -tietovarasto
 • Ylimääräiset datalähteet 50€/kk/kpl
 • Datan haku useasta saman lähdejärjestelmän instanssista 20€/kk/kpl

Enterprise

Incy.io -datat ja rajattomasti muita datalähteitä
Ota yhteys myyntiin
 • Rajattomasti datalähteitä
 • Tunneittain päivittyvä data
 • Rajaton historiallisen datan haku
 • Mahdollisuus räätälöityihin integraatioihin
 • Google BigQuery -tietovarasto
 • Datan haku useasta saman lähdejärjestelmän instanssista 20€/kk/kpl

Incy.io -data nopeasti ja edullisesti tietovarastoon

QuickBI:n valmis Incy.io -integraatio mahdollistaa tietojen viemisen Google BigQuery-tietovarastoon. Tarjoamme integraatiot palveluna, jolloin tiedät etukäteen integraation kustannuksen ja vältyt ylläpitotyöltä tietolähteen päivittyessä.

Jätä yhteystietosi meille, jotta voimme tehdä tarjouksen integraatioista ja tietovarastoinnista.