Dynamic Health data connector

Tietoevryn Dynamic Health on potilastietojärjestelmä, joka tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille kattavan ja integroidun ratkaisun potilastietojen hallintaan. Tämä järjestelmä on suunniteltu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia potilaiden hoidossa ja hoitoprosessin hallinnassa. Tässä yleiskatsaus siihen, millaista dataa Dynamic Health -potilastietojärjestelmä sisältää:

 • Potilastiedot: Järjestelmä sisältää perustiedot potilaista (nimi ja syntymäaika jne), sen lisäksi se sisältää usein potilaan terveydentilan historiatiedot, kuten aiemmat sairaudet, allergiat, lääkitykset ja sairaalahoitojen historiat.
 • Hoitosuunnitelmat ja -tiedot: Dynamic Health tallentaa potilaiden hoitosuunnitelmat ja -tiedot, kuten hoitosuunnitelmiin liittyvät lääkemääräykset, lääkärikäynnit, tutkimukset, toimenpiteet ja hoitoprotokollat. Tämä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia suunnittelemaan ja seuraamaan potilaiden hoitoa ja terveydentilaa.
 • Laboratorio- ja kuvantamistulokset: Järjestelmä voi tallentaa laboratorio- ja kuvantamistulokset, kuten verikokeiden tulokset, röntgenkuvat ja magneettikuvaukset. Näitä tietoja voidaan käyttää potilaiden terveydentilan arvioimiseen ja hoidon suunnitteluun.
 • Käynti- ja tapahtumatiedot: Dynamic Health sisältää tiedot potilaiden lääkärikäynneistä, sairaalahoitojaksoista, ambulanssikuljetuksista ja muista terveydenhuollon tapahtumista. Tämä auttaa seuraamaan potilaiden hoitopolkuja ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on tehty.
 • Kommunikaatio ja yhteistyö: Järjestelmä voi tarjota ominaisuuksia potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen viestintään ja yhteistyöhön. Tämä voi sisältää esimerkiksi viestintäkanavia potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä sekä mahdollisuuden jakaa tietoja ja hoitosuunnitelmia eri terveydenhuollon toimijoiden kesken.

Dynamic Health -potilastietojärjestelmä tarjoaa siis kattavan näkymän potilaiden terveystietoihin ja hoitoprosessiin, mikä auttaa terveydenhuollon organisaatioita tarjoamaan laadukasta hoitoa ja parantamaan potilasturvallisuutta.

Dynamic Health -integraatiot

Dynamic Healthin tietojen yhdistäminen-potilastietojärjestelmästä muiden järjestelmien ja sovellusten dataan voi tarjota terveydenhuoltoalan yrityksille arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja päätöksenteossa. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, minkä järjestelmien dataa olisi hyödyllistä yhdistää Dynamic Healthin dataan:

 • Operatiivinen järjestelmä (ERP): Yhdistämällä Dynamic Health -dataa operatiiviseen järjestelmään voidaan saada kokonaisvaltainen näkemys potilaiden hoitoprosesseista ja -kuluista. Tämä voi auttaa terveydenhuoltoalan yritystä optimoimaan resurssien käyttöä, suunnittelemaan hoitopolkuja tehokkaammin ja hallitsemaan kustannuksia paremmin.
 • Laboratoriojärjestelmä: Yhdistämällä Dynamic Healthin dataa laboratoriojärjestelmään voidaan seurata potilaiden laboratoriotuloksia ja diagnostisia testejä suhteessa heidän hoitohistoriaansa ja terveydentilaansa. Tämä voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tekemään parempia päätöksiä hoidon suhteen ja tarjoamaan potilaille yksilöllisempää hoitoa.
 • Asiakaspalautteen ja -tyytyväisyyden seurantajärjestelmä: Yhdistämällä Dynamic Healthin dataa asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmään voidaan saada parempi näkemys potilaiden kokemuksista ja tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin. Tämä voi auttaa terveydenhuoltoalan yrityksiä parantamaan palveluidensa laatua ja vastaamaan paremmin potilaiden tarpeisiin.
 • Markkinoinnin ja asiakashallinnan järjestelmät (kuten HubSpot, Custobar): Dynamic Health -dataa voidaan hyödyntää markkinoinnin tukena esimerkiksi luomalla kohdennettuja markkinointikampanjoita eri potilasryhmille. Potilaiden hoitohistoriasta ja käyttäytymisestä voidaan tunnistaa toistuvia hoitotarpeita ja -malleja ja suunnitella markkinointikampanjoita, jotka vastaavat näihin tarpeisiin ja tarjoavat lisäarvoa potilaille.

Yhdistämällä Dynamic Healthin dataa muiden järjestelmien ja sovellusten dataan terveydenhuoltoalan yritykset voivat parantaa päätöksentekoaan, tehostaa prosessejaan ja tarjota entistä laadukkaampaa hoitoa potilailleen. QuickBI tarjoaa valmiin ratkaisun Dynamic Healthin datojen viemiseen Google BigQuery -tietovarastoon, mistä voit helposti analysoida haluamiasi tietoja ja luoda raportteja niiden pohjalta.

Miksi hankkia connectorit QuickBI:ltä?

Nopea käyttöönotto

Ei suurta ja hidasta projektia – QuickBI:ltä saat connectorit käyttöösi heti. Pohjatyössä ei oikaista, mutta pääset nopealla aikataululla tekemään raportointiasi aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Tietovaraston edut käyttöösi

QuickBI:ltä tilaamasi connectorin kanssa saat samalla saumattomasti käyttöösi tietovaraston, joka on paras – ellei suorastaan välttämätön – perusta tehokkaalle ja joustavalle raportoinnille ja analytiikalle.

Haluamasi BI-työkalu

QuickBI vie datasi tietovarastoon sellaisessa muodossa, että tarvitsemiesi raporttien tekeminen on helppoa. Voit vapaasti valita haluamasi BI-työkalun datan jatkojalostamiseen ja raporttien jakamiseen.

Connectorit aina ajan tasalla

Kun QuickBI:n ammattilaiset ylläpitävät connectoreitasi, ne ovat aina ajantasaiset ja toimintavarmat. Muuttuvat rajapinnat tai muut muutokset ja päivitykset eivät pääse aiheuttamaan ongelmia.

Kaikki samalta toimittajalta

QuickBI:ltä saat kaikki tarvitsemasi connectorit. Yhteydenpito ja koordinointi on sujuvaa, ja kaikissa connectoreihin, tietovarastoon ja raportointiin liittyvissä ongelmissa voit kääntyä QuickBI:n puoleen.

Myös custom-connectorit

QuickBI:llä on sadoittain käyttövalmiita connectoreita, mutta pystymme tarvittaessa rakentamaan integraatiot myös yrityksesi räätälöityihin järjestelmiin.

Hinnoittelu

Enterprise

Dynamic Health -datat ja rajattomasti muita datalähteitä
Pyydä tarjous
 • Rajattomasti datalähteitä
 • Tunneittain päivittyvä data
 • Rajaton historiallisen datan haku
 • Mahdollisuus räätälöityihin integraatioihin
 • Google BigQuery -tietovarasto
 • Datan haku useasta saman lähdejärjestelmän instanssista 20€/kk/kpl

Dynamic Health -data nopeasti ja edullisesti tietovarastoon

QuickBI:n valmis Dynamic Health -integraatio mahdollistaa tietojen viemisen Google BigQuery-tietovarastoon. Tarjoamme integraatiot palveluna, jolloin tiedät etukäteen integraation kustannuksen ja vältyt ylläpitotyöltä tietolähteen päivittyessä.

Jätä yhteystietosi meille, jotta voimme tehdä tarjouksen integraatioista ja tietovarastoinnista.