QuickBI

Dynamic Health integraatio

Dynamic Health

Tietoevryn Dynamic Health on potilastietojärjestelmä, joka tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille kattavan ja integroidun ratkaisun potilastietojen hallintaan. Tämä järjestelmä on suunniteltu tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia potilaiden hoidossa ja hoitoprosessin hallinnassa. Tässä yleiskatsaus siihen, millaista dataa Dynamic Health -potilastietojärjestelmä sisältää:

 • Potilastiedot: Järjestelmä sisältää perustiedot potilaista (nimi ja syntymäaika jne), sen lisäksi se sisältää usein potilaan terveydentilan historiatiedot, kuten aiemmat sairaudet, allergiat, lääkitykset ja sairaalahoitojen historiat.
 • Hoitosuunnitelmat ja -tiedot: Dynamic Health tallentaa potilaiden hoitosuunnitelmat ja -tiedot, kuten hoitosuunnitelmiin liittyvät lääkemääräykset, lääkärikäynnit, tutkimukset, toimenpiteet ja hoitoprotokollat. Tämä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia suunnittelemaan ja seuraamaan potilaiden hoitoa ja terveydentilaa.
 • Laboratorio- ja kuvantamistulokset: Järjestelmä voi tallentaa laboratorio- ja kuvantamistulokset, kuten verikokeiden tulokset, röntgenkuvat ja magneettikuvaukset. Näitä tietoja voidaan käyttää potilaiden terveydentilan arvioimiseen ja hoidon suunnitteluun.
 • Käynti- ja tapahtumatiedot: Dynamic Health sisältää tiedot potilaiden lääkärikäynneistä, sairaalahoitojaksoista, ambulanssikuljetuksista ja muista terveydenhuollon tapahtumista. Tämä auttaa seuraamaan potilaiden hoitopolkuja ja varmistamaan, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on tehty.
 • Kommunikaatio ja yhteistyö: Järjestelmä voi tarjota ominaisuuksia potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen viestintään ja yhteistyöhön. Tämä voi sisältää esimerkiksi viestintäkanavia potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä sekä mahdollisuuden jakaa tietoja ja hoitosuunnitelmia eri terveydenhuollon toimijoiden kesken.

Dynamic Health -potilastietojärjestelmä tarjoaa siis kattavan näkymän potilaiden terveystietoihin ja hoitoprosessiin, mikä auttaa terveydenhuollon organisaatioita tarjoamaan laadukasta hoitoa ja parantamaan potilasturvallisuutta.

Dynamic Health -integraatiot

Dynamic Healthin tietojen yhdistäminen-potilastietojärjestelmästä muiden järjestelmien ja sovellusten dataan voi tarjota terveydenhuoltoalan yrityksille arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tiedolla johtamisessa ja päätöksenteossa. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, minkä järjestelmien dataa olisi hyödyllistä yhdistää Dynamic Healthin dataan:

 • Operatiivinen järjestelmä (ERP): Yhdistämällä Dynamic Health -dataa operatiiviseen järjestelmään voidaan saada kokonaisvaltainen näkemys potilaiden hoitoprosesseista ja -kuluista. Tämä voi auttaa terveydenhuoltoalan yritystä optimoimaan resurssien käyttöä, suunnittelemaan hoitopolkuja tehokkaammin ja hallitsemaan kustannuksia paremmin.
 • Laboratoriojärjestelmä: Yhdistämällä Dynamic Healthin dataa laboratoriojärjestelmään voidaan seurata potilaiden laboratoriotuloksia ja diagnostisia testejä suhteessa heidän hoitohistoriaansa ja terveydentilaansa. Tämä voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tekemään parempia päätöksiä hoidon suhteen ja tarjoamaan potilaille yksilöllisempää hoitoa.
 • Asiakaspalautteen ja -tyytyväisyyden seurantajärjestelmä: Yhdistämällä Dynamic Healthin dataa asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmään voidaan saada parempi näkemys potilaiden kokemuksista ja tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin. Tämä voi auttaa terveydenhuoltoalan yrityksiä parantamaan palveluidensa laatua ja vastaamaan paremmin potilaiden tarpeisiin.
 • Markkinoinnin ja asiakashallinnan järjestelmät (kuten HubSpot, Custobar): Dynamic Health -dataa voidaan hyödyntää markkinoinnin tukena esimerkiksi luomalla kohdennettuja markkinointikampanjoita eri potilasryhmille. Potilaiden hoitohistoriasta ja käyttäytymisestä voidaan tunnistaa toistuvia hoitotarpeita ja -malleja ja suunnitella markkinointikampanjoita, jotka vastaavat näihin tarpeisiin ja tarjoavat lisäarvoa potilaille.

Yhdistämällä Dynamic Healthin dataa muiden järjestelmien ja sovellusten dataan terveydenhuoltoalan yritykset voivat parantaa päätöksentekoaan, tehostaa prosessejaan ja tarjota entistä laadukkaampaa hoitoa potilailleen. QuickBI tarjoaa valmiin ratkaisun Dynamic Healthin datojen viemiseen Google BigQuery -tietovarastoon, mistä voit helposti analysoida haluamiasi tietoja ja luoda raportteja niiden pohjalta.

Why connectors from QuickBI?

Fast onboarding

No need for big and time consuming project. With QuickBI you can get access to your data quickly. We have taken care of all ground work for you and you can get straight to business intelligence.

Data warehouse included

When you get data connectors from QuickBI you will also get Google BigQuery data warehouse which works seamlessly between your data sources and business intelligence tools.

Use the BI tool of your choice

QuickBI delivers your data to data warehouse in a way where it's easy to analyze with your favourite BI tools. Our clients use for example Tableau, Power BI, Looker Studio and Qlik.

Always up to date

QuickBI takes care that connectors are updated as data sources update their API's or databases. You don't need to have anyone from IT department waiting for things to break.

Data pipeline from same provider

QuickBI provides whole data pipeline for you so you can turn in to us if you have any questions or development ideas for your data pipeline.

Custom connectors available

We have hundreds of connectors that you can start using as plug & play but we understand that you might have some data sources that we don't support yet. We can help you with those data sources also. We can make the connector for you or help with getting the custom connector made by some of our partners.

Pricing

Enterprise

Dynamic Health -datat ja rajattomasti muita datalähteitä
500 Starting from /month
 • Unlimited data sources
 • Data updated hourly
 • Unlimited historical data
 • Possibility for custom connectors
 • Google BigQuery data warehouse
 • Data extraction from multiple different instances of a same data source 20€/instance/month

Dynamic Health -data nopeasti ja edullisesti tietovarastoon

QuickBI:n valmis Dynamic Health -integraatio mahdollistaa tietojen viemisen Google BigQuery-tietovarastoon. Tarjoamme integraatiot palveluna, jolloin tiedät etukäteen integraation kustannuksen ja vältyt ylläpitotyöltä tietolähteen päivittyessä.

Leave your contact details and we will be on touch