QuickBI

BI tools

With the help of Business Intelligence applications, data integrated from different systems can be modified and combined in different ways, filtered, segmented, processed and analyzed in a versatile way, as well as shared in a controlled manner. The most popular BI tools are presented below.

Choose freely which BI application best suits your company's reporting and analytics needs. QuickBI makes it possible to use any BI tool, regardless of the source system the data comes from.

BI-työkalut
Integraatio: Google Data Studio

Data Studio is an easy-to-use tool for visualizing, reporting and analyzing data. It is part of the Google Marketing Platform and can be used via a web browser.

Integraatio: Power BI

Power BI is a business intelligence application offered by Microsoft as a cloud service. It is a powerful tool for collecting, analyzing and reporting business data.

Integraatio: Qlik Sense

Qlik Sense, from one of the world's largest BI software companies, is an efficient and flexible tool for collecting, processing, analyzing and sharing business data.

Integraatio: Tableau

Tableau, one of the fastest growing BI systems in the world, offers solutions of different sizes and budgets for a wide range of companies, from start-ups to large corporations.

BI-työkalut – mitä huomioida valinnassa?

BI-työkalut auttavat muuntamaan datamassan ymmärrettäväksi informaatioksi ja muodostamaan kokonaiskuvan yhdistetystä tiedosta. Niiden tehtävä on auttaa näkemään, mitä tapahtui, miksi, ja miten näiden tietojen pohjalta kannattaisi jatkossa toimia. Kuinka kattavasti ja sujuvasti tämä onnistuu, on kiinni monesta tekijästä.

Kaiken pohjana on datalähteiden integrointi BI-järjestelmään. Mitä kattavammin yrityksen tärkeiden järjestelmien data saadaan tuotua analytiikan piiriin, sitä enemmän se antaa näkemystä ja ymmärrystä liiketoiminnan tilasta ja oikeista toimenpiteistä. QuickBI yhdistää BI-työkalut ja lähdejärjestelmät, voit siis huoletta valita BI-sovelluksen joka palvelee tarpeitasi parhaiten.

Harkinnassa olevista BI-ehdokkaista on syytä selvittää, mitä käyttöjärjestelmiä ja palvelinalustoja ne tukevat, ainakin jos halutaan käyttää olemassa olevaa IT-infrastruktuuria. Yleensä on tarpeen että dashboardeja pystytään käyttämään erilaisilla laitteilla ja selaimilla, myös mobiilisti. Monipuoliset toiminnallisuudet datan yhdistämisessä, suodattamisessa, segmentoimisessa ja mallintamisessa ovat olennainen valintakriteeri.

BI-työkalun visuaaliset ominaisuudet ovat nekin yllättävän tärkeitä. Kehittyneimmilläkään analyyseillä ei ole arvoa, jos data ei ole helposti ymmärrettävissä. Erilaiset esitystavat, muunneltavuus ja interaktiivisuus auttavat tiedon omaksumisessa. Raporttien ja dashboardien luomisen tulisi olla intuitiivista ja nopeaa. BI-työkalut eroavat myös käyttäjien yhteistyömahdollisuuksien suhteen.

Automatiikka säästää aikaa ja vaivaa ja vähentää inhimillisiä virheitä. Datan päivittäminen voidaan useimmissa BI-sovelluksissa ajastaa, samoin raporttien automaattinen vienti ja jakaminen esimerkiksi sähköpostitse. Hälytys kriittisesti muuttuneesta KPI:stä saattaa säästää yritykselle pitkän pennin.

Suosituimmat BI-työkalut ovat kiinnittäneet tietoturvaan erityistä huomiota (tunnistautuminen ja käyttäjäoikeudet, logit, datan enkryptaaminen, suojauskäytännöt jne.) BI-järjestelmää valitessa sen tulisikin olla tärkeä kriteeri. Lisäksi valintaan vaikuttavat luonnollisesti hinta ja tarjolla olevat tukipalvelut.