Blogi

Data lake vs Data warehouse: Kumpi sopii yrityksellesi?

Datan määrän räjähdysmäinen kasvu saa monet yritykset etsimään tehokkaita tapoja datan varastointiin, hallintaan ja analysointiin. Tässä haasteessa kaksi erilaista ratkaisua nousee usein esiin: Data Lake ja Data Warehouse. Vaikka molemmat ovat ratkaisuja datan säilytykseen ja käsittelyyn, niiden välillä on merkittäviä eroja. Tässä blogissa teemme Data Lake vs Data Warehouse -vertailun ja autamme sinua päättämään, kumpi on […]

Data lake vs Data warehouse: Kumpi sopii yrityksellesi? Read More »

Mikä on API-rajapinta ja miten se liittyy dataintegraatioon?

API-rajapinta eli ohjelmointirajapinta mahdollistaa erilaisten ohjelmistojen välisen kommunikaation, joka sallii esimerkiksi tietojen hakemisen ja siirtelyn ohjelmistojen välillä. Tämä tekee siitä erittäin tärkeän osan dataintegraatiossa. Dataintegraatio on nykyaikaisessa liiketoiminnassa erittäin olennainen tekijä. Se tarkoittaa datan yhdenmukaistamista samanlaiseen muotoon ja mahdollistaa eri lähteistä tulevan datan yhdistämisen, vertailun, siirtelyn ja analysoinnin. Datalähteiden määrän kasvaessa integraatiosta tulee yhä olennaisempi osa

Mikä on API-rajapinta ja miten se liittyy dataintegraatioon? Read More »

Miten tehdä raportoinnin automatisointi käyttämällä QuickBI:n dataintegraatiota?

Millä tavalla raportoinnin automatisointi tehostaa yrityksen toimintaa? Raportointi voi olla aikaa vievä ja monivaiheinen prosessi, joka vaatii ensin tietojen keräämistä eri lähteistä, samaan lähteeseen lisäämistä ja sitten muokkaamista yhtenäiseen muotoon ennen kuin päästään analysoimaan ja visualisoimaan dataa.  Tietojen kerääminen ja niiden yhdenmukaistaminen on usein myös puuduttavaa ja manuaalista työtä, johon asiantuntijalta kuluu juuri sitä aikaa,

Miten tehdä raportoinnin automatisointi käyttämällä QuickBI:n dataintegraatiota? Read More »

Miksi yrityksen kannattaisi ostaa connectorit palveluna?

Nykypäivän datavetoisessa maailmassa kaikenkokoiset yritykset ovat vahvasti riippuvaisia datasta, ainakin jos mielivät tehdä oikeita päätöksiä pysyäkseen kilpailukykyisinä ja kehittääkseen liiketoimintaansa. Ratkaiseva rooli datan tehokkaassa hyödyntämisessä on tietojen integroinnilla eli sillä prosessilla, jossa eri lähteistä peräisin olevat tiedot yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi näkymäksi. Tietojen integroimisessa käytetään connectoreita, jotka mahdollistavat saumattoman tiedonkulun eri järjestelmien ja sovellusten välillä. Tässä

Miksi yrityksen kannattaisi ostaa connectorit palveluna? Read More »

Avoin data vahvistaa päätöksentekoa

Aivan liian monet yritykset suunnittelevat tulevaisuuttaan mutu-tuntumalla. Näin ei tarvitse olla, sillä mutua vahvempaa tietoa on viljalti tarjolla. Relevantti avoin data kannattaa käyttää hyväksi. Maailmalla on tarjolla runsain mitoin avointa dataa. Sitä keräävät ja analysoivat muun muassa viranomaiset, tutkimuslaitokset, järjestöt ja tilastointilaitokset. Näistä datavarannoista löytyy pitkiä aikasarjoja ja niihin saa monipuolisia näkymiä. Esimerkiksi tilastokeskuksen useimpia

Avoin data vahvistaa päätöksentekoa Read More »

Miksi ERP- tai CRM-järjestelmän integroiminen suoraan BI-työkaluun on huono idea

ERP- tai CRM-järjestelmät sisältävät paljon yritykselle tärkeää dataa, mutta usein näiden järjestelmien omat analytiikkatyökalut eivät tunnu riittäviltä datan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tällöin aletaan pohtia esimerkiksi SAP:in tai Salesforcen kytkemistä käytössä olevaan BI-järjestelmään.Suoraviivaiselta vaikuttava ratkaisu tuo kuitenkin mukanaan ongelmia, joista osa ilmenee käytännön työssä melko nopeasti. Osaan ongelmista törmätään vasta myöhemmässä vaiheessa niiden vaikutusten kasaannuttua salakavalasti taustalla.

Miksi ERP- tai CRM-järjestelmän integroiminen suoraan BI-työkaluun on huono idea Read More »

Tietovaraston rakentaminen edessä? Näin teet sen vaivattomasti

QuickBI on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen tietovarastoratkaisu Tietovarastoprojekti on usein työläs ja pitkällinen prosessi, jonka onnistuneeseen läpiviemiseen organisaation on uhrattava merkittävästi aikaa ja vaivaa. Perinteinen tapa on ollut rakentaa tietovarasto itse alusta alkaen joko on-premise -tyyppisenä tai hyödyntäen esimerkiksi Azuren tai Amazon Web Servicen palveluita. Resursseja vaaditaan tällöin monen palasen suunnitteluun ja yhdistämiseen kokonaisuudeksi eli integraatioiden

Tietovaraston rakentaminen edessä? Näin teet sen vaivattomasti Read More »