QuickBI

Blogi

Miksi yrityksen kannattaisi ostaa connectorit palveluna?

Nykypäivän datavetoisessa maailmassa kaikenkokoiset yritykset ovat vahvasti riippuvaisia datasta, ainakin jos mielivät tehdä oikeita päätöksiä pysyäkseen kilpailukykyisinä ja kehittääkseen liiketoimintaansa. Ratkaiseva rooli datan tehokkaassa hyödyntämisessä on tietojen integroinnilla eli sillä prosessilla, jossa eri lähteistä peräisin olevat tiedot yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi näkymäksi. Tietojen integroimisessa käytetään connectoreita, jotka mahdollistavat saumattoman tiedonkulun eri järjestelmien ja sovellusten välillä. Tässä …

Miksi yrityksen kannattaisi ostaa connectorit palveluna? Lue lisää »

Avoin data vahvistaa päätöksentekoa

Aivan liian monet yritykset suunnittelevat tulevaisuuttaan mutu-tuntumalla. Näin ei tarvitse olla, sillä mutua vahvempaa tietoa on viljalti tarjolla. Relevantti avoin data kannattaa käyttää hyväksi. Maailmalla on tarjolla runsain mitoin avointa dataa. Sitä keräävät ja analysoivat muun muassa viranomaiset, tutkimuslaitokset, järjestöt ja tilastointilaitokset. Näistä datavarannoista löytyy pitkiä aikasarjoja ja niihin saa monipuolisia näkymiä. Esimerkiksi tilastokeskuksen useimpia …

Avoin data vahvistaa päätöksentekoa Lue lisää »

BI-sanakirja

QuickBI:n kokoama BI-sanakirja auttaa, kun yritysmaailmassa viljelty englanninkielinen business intelligence -sanasto aiheuttaa päänvaivaa.

Miksi ERP- tai CRM-järjestelmän integroiminen suoraan BI-työkaluun on huono idea

ERP- tai CRM-järjestelmät sisältävät paljon yritykselle tärkeää dataa, mutta usein näiden järjestelmien omat analytiikkatyökalut eivät tunnu riittäviltä datan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tällöin aletaan pohtia esimerkiksi SAP:in tai Salesforcen kytkemistä käytössä olevaan BI-järjestelmään. Suoraviivaiselta vaikuttava ratkaisu tuo kuitenkin mukanaan ongelmia, joista osa ilmenee käytännön työssä melko nopeasti. Osaan ongelmista törmätään vasta myöhemmässä vaiheessa niiden vaikutusten kasaannuttua salakavalasti …

Miksi ERP- tai CRM-järjestelmän integroiminen suoraan BI-työkaluun on huono idea Lue lisää »

Tietovaraston rakentaminen edessä? Näin teet sen vaivattomasti

QuickBI on kokonaisvaltainen ja helppokäyttöinen tietovarastoratkaisu Tietovarastoprojekti on usein työläs ja pitkällinen prosessi, jonka onnistuneeseen läpiviemiseen organisaation on uhrattava merkittävästi aikaa ja vaivaa. Perinteinen tapa on ollut rakentaa tietovarasto itse alusta alkaen joko on-premise -tyyppisenä tai hyödyntäen esimerkiksi Azuren tai Amazon Web Servicen palveluita. Resursseja vaaditaan tällöin monen palasen suunnitteluun ja yhdistämiseen kokonaisuudeksi eli integraatioiden …

Tietovaraston rakentaminen edessä? Näin teet sen vaivattomasti Lue lisää »