BI-työkalut

Business intelligence -sovellusten avulla eri järjestelmistä integroitua dataa voidaan muokata ja yhdistellä eri tavoin, suodattaa ja segmentoida, visualisoida ja analysoida monipuolisesti sekä jakaa tietoa hallitusti eteenpäin. QuickBI esittelee alla suosituimmat BI-työkalut.

Valitse vapaasti mikä BI-sovellus sopii yrityksesi raportointi- ja analytiikkatarpeisiin parhaiten. QuickBI mahdollistaa minkä tahansa BI-työkalun käyttämisen riippumatta mistä lähdejärjestelmästä data tulee.

BI-työkalut
Google Looker Studio - BI

Looker Studio (ent. Data Studio) on Google Marketing Platformiin kuuluva, verkkoselaimen kautta käytettävä työkalu datan visualisointiin, raportointiin ja analysointiin.

Integraatio: Power BI

Power BI on Microsoftin tarjoama pilvipalveluna toimiva business intelligence -sovellus, jonka avulla liiketoimintatietoa voidaan kerätä yhteen, analysoida ja raportoida.

Integraatio: Qlik Sense

Qlik Sense on maailman suurimpiin kuuluvan BI-ohjelmistoyrityksen tehokas työkalu liiketoimintadatan keräämiseen, käsittelyyn, analysointiin ja jakamiseen.

Tableau - BI

Tableau on yksi nopeimmin kasvavista BI-järjestelmistä maailmassa ja tarjoaa eri suuruusluokan ja budjetin ratkaisuja monenlaisille yrityksille start-upeista suurkonserneihin.

BI-työkalut – mitä huomioida valinnassa?

BI-työkalut auttavat muuntamaan datamassan ymmärrettäväksi informaatioksi ja muodostamaan kokonaiskuvan yhdistetystä tiedosta. Niiden tehtävä on auttaa näkemään, mitä tapahtui, miksi, ja miten näiden tietojen pohjalta kannattaisi jatkossa toimia. Kuinka kattavasti ja sujuvasti tämä onnistuu, on kiinni monesta tekijästä.

Kaiken pohjana on datalähteiden integrointi BI-järjestelmään. Mitä kattavammin yrityksen tärkeiden järjestelmien data saadaan tuotua analytiikan piiriin, sitä enemmän se antaa näkemystä ja ymmärrystä liiketoiminnan tilasta ja oikeista toimenpiteistä. QuickBI yhdistää BI-työkalut ja lähdejärjestelmät, voit siis huoletta valita BI-sovelluksen joka palvelee tarpeitasi parhaiten.

Harkinnassa olevista BI-ehdokkaista on syytä selvittää, mitä käyttöjärjestelmiä ja palvelinalustoja ne tukevat, ainakin jos halutaan käyttää olemassa olevaa IT-infrastruktuuria. Yleensä on tarpeen että dashboardeja pystytään käyttämään erilaisilla laitteilla ja selaimilla, myös mobiilisti. Monipuoliset toiminnallisuudet datan yhdistämisessä, suodattamisessa, segmentoimisessa ja mallintamisessa ovat olennainen valintakriteeri.

BI-työkalun visuaaliset ominaisuudet ovat nekin yllättävän tärkeitä. Kehittyneimmilläkään analyyseillä ei ole arvoa, jos data ei ole helposti ymmärrettävissä. Erilaiset esitystavat, muunneltavuus ja interaktiivisuus auttavat tiedon omaksumisessa. Raporttien ja dashboardien luomisen tulisi olla intuitiivista ja nopeaa. BI-työkalut eroavat myös käyttäjien yhteistyömahdollisuuksien suhteen.

Automatiikka säästää aikaa ja vaivaa ja vähentää inhimillisiä virheitä. Datan päivittäminen voidaan useimmissa BI-sovelluksissa ajastaa, samoin raporttien automaattinen vienti ja jakaminen esimerkiksi sähköpostitse. Hälytys kriittisesti muuttuneesta KPI:stä saattaa säästää yritykselle pitkän pennin.

Suosituimmat BI-työkalut ovat kiinnittäneet tietoturvaan erityistä huomiota (tunnistautuminen ja käyttäjäoikeudet, logit, datan enkryptaaminen, suojauskäytännöt jne.) BI-järjestelmää valitessa sen tulisikin olla tärkeä kriteeri. Lisäksi valintaan vaikuttavat luonnollisesti hinta ja tarjolla olevat tukipalvelut.